Sök
Stäng Meny

Drygt 11 fängelseår för grova mutbrott och trolöshet mot huvudman

Företagsledare inom väg- och trafiksäkerhetsbranschen har dömts till fängelse för grova mutbrott och trolöshet mot huvudman. Mutan har kopplats till kontrakt på material som använts på svenska vägar.

Två företagsledare inom väg- och trafiksäkerhetsbranschen har i dag dömts till 4 år och 10 månaders respektive 4 års fängelse vid Örebro Tingsrätt för grovt tagande av muta samt flera fall av grov trolöshet mot huvudman. En företagsledare dömdes till 3 års fängelse för bland annat grovt givande av muta.

En leverantör betalade

Mutan betalades av en leverantör till de två företagsledarnas privata bolag innan ett nytt kontrakt skrevs med leverantören avseende material som används på vägar runt om i landet.

Korruption är ett hot mot samhället. I det här fallet ser vi ett konkret exempel på hur vår säkerhet på vägarna kan äventyras när det finns risk att personlig vinning i form av mutor styr valet av leverantör istället för kvalitet och pris på produkten, säger Thomas Palmberg, brottsförebyggare hos nationella anti-korruptionsgruppen.

Visselblåsare larmade

Det hela blev känt genom att en visselblåsare vid bolaget larmat om misstänkta oegentligheter och efter internutredning hos moderbolaget gjordes en polisanmälan avseende mutbrott.

Under utredningen hos polisens Nationella anti-korruptionsgrupp upptäcktes ytterligare brottslighet. I februari 2022 gjordes husrannsakan på flera adresser i Sverige och även, med hjälp av finska polisen, i Finland.

Husrannsakan har även gjorts i Spanien med hjälp av spansk polis. I februari i år väckte åklagaren vid Riksenheten mot korruption åtal.

Viktigt slå larm

– Vi ser här hur viktigt det är att personer slår larm vid misstanke om mutbrott eller andra oegentligheter, antingen direkt till polisen eller via de visselblåsarfunktioner som finns på arbetsplatsen, säger Thomas Palmberg.

 Företagsledarna dömdes även att betala totalt ca 1,3 miljoner euro i skadestånd samt till näringsförbud i 5 respektive 3 år.

Korruption och polisens Nationella anti-korruptionsgrupp