Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning i centrala Gävle

Karta över centrala Gävle

Karta över centrala Gävle

Polismyndigheten har beslutat att vid behov använda kamerabevakning med hjälp av UAS med kameror, så kallade drönare, i centrala Gävle. Syftet är bland annat att förebygga brott.

Polismyndigheten har beslutat att med stöd av kamerabevakningslagen att påbörja kamerabevakning av de centrala delarna av Gävle. Beslutet gäller i första hand till och med 2024-05-15. Det innebär en möjlighet för polisen att använda UAS när det bedöms att behov finns. Det kommer att finnas skyltar som upplyser om var kamerabevakning sker. Kamerabevakning med UAS sker i huvudsak från hög höjd för att få en överblick över ett område. Detta innebär att de flesta personer som träffas av bevakningen generellt inte kommer att gå att identifiera.

Syftet är att förebygga brott och få bättre förutsättningar att lösa brott. Bevakningen kommer dock att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder i området.

Polismyndigheten använder kamerabevakning för att:

  • förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet
  • avbryta pågående brott
  • underlätta utredning och lagföring av brott
  • upprätthålla allmän ordning och säkerhet
  • ge bättre förutsättningar för att på ett effektivt sätt leda och fördela polisiära resurser

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Den som hanterar UAS får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.
Polisens behandling av personuppgifter