Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning med UAS i Visby den 14 juni

Kungahuset genomför ett länsbesök i Visby den 14 juni. Med anledning av det har Polismyndigheten fattat beslut att bevaka med fast kamera och med UAS delar av centrala Visby. Besöket kan även medföra trafikstörningar i närområdet.

Med anledning av Kungahusets länsbesök i Visby den 14 juni kommer en kunglig kortege att genomföras. Polismyndigheten kommer att spärra av färdvägen. Samtidigt förväntas en del åskådare, vilket medför risk för trafikstörningar i närområdet.

Polismyndigheten kommer kamerabevaka delar av centrala Visby med fast kamera samt med UAS (Unmanned Aerial Systems, så kallade drönare) i samband med besöket. Beslutet gäller tisdagen den 14 juni klockan 09:30–13:00.

Färdväg: Almedalen – Tage Cervins gata – Packhusplan – Strandgatan. 

Ändamål med bevakningen

Kamerabevakningen syftar till att förebygga, förhindra och upptäcka brott, samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott, men också att förebygga, förhindra och upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet samt begränsa verkningarna av eventuella störningar.

Karta över Visby som kamerabevakas med UAS, s k drönare.

Området i Visby som kan kamerabevakas med UAS (s k drönare) den 14 juni.

Området i Visby som kamerabevakas med fast kamera den 14 juni.

Området i Visby som bevakas med fast kamera den 14 juni.