Sök

Lägesbild från polisens arbete i lokalpolisområde Eskilstuna

Från vänster: Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef Eskilstuna, Mattias Forssten, polisområdeschef Södermanland och Christer Sjöqvist, tillförordnad chef utredningssektionen Södermanland.

Från vänster: Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef Eskilstuna, Mattias Forssten, polisområdeschef Södermanland och Christer Sjöqvist, tillförordnad chef utredningssektionen Södermanland.

Polisen trycker hårt mot kriminella aktörer och kommer att trycka på än hårdare. Det är ett ytterst allvarligt läge i Eskilstuna. Föräldraansvar och individuellt ansvar är viktiga komponenter för att komma tillrätta med nyrekryteringar.

Under en digital pressträff med media den 28 juni berättade polisen i Södermanland om sitt arbete, framförallt i lokalpolisområde Eskilstuna.

Polisområde Södermanland har en problembild som sticker ut kopplat till de grova våldsbrott som begås. Det gäller framförallt Eskilstuna. Och efter en ansträngande vår med flera grova våldsbrott väntar nu sommarens och höstens utmaningar.

De grova våldsbrotten får sina påverkningar

Mattias Forssten, polisområdeschef i Södermanland, berättar om Eskilstunas resursförstärkningar från övriga i polisområdet och från polisregion Öst. Han tar även upp de grova våldsbrottens påverkningar:

– Vi kan inte jobba lika mycket med det vi skulle vilja göra, nu när vi måste jobba med de grova våldsbrotten. Vår ambition, vilja och önskan är att få kraftsamla ytterligare förmåga till att jobba med annat som exempelvis särskilt utsatta brottsoffer, där det även handlar om våld i hemmet och våld i nära relation. Dessa brott innebär en otrygghet i hemmet som också indirekt påverkar den kriminella miljön. Unga människor som växer upp i hem med en våldsam situation är tacksamma rekryteringsobjekt in i den kriminella miljön.

Vad gör mitt barn?

Ett och ett halvt år av grova våldsbrott har påverkat samhället. Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna som innefattar både Eskilstuna och Strängnäs, berättar om unga individer som rekryteras in i kriminalitet och att det är inte längre är ovanligt att unga individer försätts med vapen i handen.

– Det är bekymmersamt! Och det vi pratar om är nyrekrytering till kriminalitet. I det här finns ett föräldraansvar. När ledande aktörer lagförs står det tio individer på kö på att kliva på. En stor skyddsfaktor är föräldrarna. Att inte låta sitt barn vara ute sena nätter och exponeras för brott eller risken för att rekryteras in i nätverk eller gäng. Tid, plats och umgänge är viktiga beståndsdelar i sammanhanget. Var är mitt barn, vad gör mitt barn, vem umgås mitt barn med? Nattvandringar är också bra initiativ.

Narkotika är en del i den pågående konflikten

Oscar pratar även om samverkansperspektivet som är en central framgångsfaktor. Polisen samverkar dagligen med flera andra myndigheter och kommuner.

– Narkotikabeslagen har ökat i år och det handlar om många kilo. Narkotika är många gånger roten till allt ont och framförallt är det en del i den pågående konflikten.

Stor andel häktade

Belastningen på utredningsprocessen i polisområde Södermanland är hög i förhållande till tidigare somrar men de har kontroll och en god förmåga att hantera utredningsuppdragen även över sommaren.

– Vi fortsätter vårt dagliga samarbete över sommaren med Åklagarmyndigheten och kommunerna, då framförallt med socialtjänsten. Nu när vi är i vecka 26 har vi drygt 40 personer häktade, mot 20–25 i normalfallet.  Av dessa är 13 kopplade till konflikter mellan kriminella nätverk i Eskilstuna. Och 6 är kopplat till särskilt utsatta brottsoffer, säger Christer Sjöqvist, tillförordnad chef för utredningssektionen i Södermanland.

”Effekten vi vill nå är ökad trygghet för medborgarna”

Det pågår en hel del brottsförebyggande arbete i lokalpolisområde Eskilstuna. Oscar Nissfolk berättar bland annat om att en ny samverkansöverenskommelse skrivits på gällande avhopparverksamheten. Fler som tar kontakt med avhopparverksamheten än tidigare år. Nu är fokus även på personer under 18 år. Samverkan och samarbete med kommunerna är viktigt ur ett brottsförebyggande arbete och görs genom olika konstellationer.

– Vi ska bekämpa skjutvapenvåldet och det grova våldet och kriminaliteten med ett framåtblickande perspektiv. Vi ska bryta begynnande kriminalitet. Vi ser att morgondagens möjligheter och problem är våra ungdomar och kan vi tidigt med gemensamma krafter förmå ungdomar att gå en annan väg i livet, är mycket vunnet.

– Effekten vi vill nå är ökad trygghet för medborgarna. Vi vill stärka förtroendet till samhället, säger Oscar Nissfolk.

Vi måste minska återrekryteringarna och nyrekryteringarna

Det är ett ytterst allvarligt läge i polisområde Södermanland. Polisen trycker hårt mot kriminella aktörer och kommer att trycka på än hårdare. Mattias trycker även på individuellt ansvar, konsekvenser av de val och handlingar som vi gör och begår. Han tar även upp vikten av att föräldrarna tar ansvar för sina barn.

– Vi vet att det inte är lätt, det finns självklart föräldrar som sliter sitt hår i frustration över sina barns agerande och som försöker allt men ur ett generellt perspektiv är föräldraansvaret det mest förebyggande vi kan göra för att minska återrekryteringarna och nyrekryteringarna till de kriminella nätverken. Det får inte vara ett smörgåsbord för kriminella att rekrytera.

– Ingen kan göra allt men alla kan göra något, avslutar Mattias Forssten.