Sök
Stäng Meny

Ny vägledning som stöd till ansvariga i skolan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samarbete med Polismyndigheten och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) tagit fram en ny vägledning kring våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan.

Vägledningen är ett stöd för skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga i skolan och syftar blanda annat till att ge en grundläggande kunskap om:

  • hur risker och sårbarheter kan bedömas,
  • vilka skyddsåtgärder som kan vara effektiva,
  • vilken kunskap och förmåga som elever och skolpersonal bör ha,
  • hur man kan gå tillväga för att återgå till ordinarie skolverksamhet efter ett attentat.

Vägledningen i nyhet på msb.se.