Sök
Stäng Meny

Nytt medborgarlöfte mellan polisen och Krokoms kommun

fyra personer står runt ett bord och två av dem skriver under ett papper som är det nya medborgarlöftet

Från vänster: kommunpolis Mariana Handler, lokalpolisområdeschef August Knutsson, säkerhetssamordnare i Krokoms kommun Rasmus Eriksson och kommunstyrelsens ordförande Maria Jakobsson.

I början av juni tecknades nya medborgarlöften i Krokom. I löftet för 2023-2024 läggs fokus på trygghet för medborgarna, bedrägerier och narkotika.

Kommunen och polisen har en samlad lägesbild för Krokoms kommun och underlaget består av brottsstatistik, dialog med anställda och framförallt med Krokoms kommuns medborgare.

Under måndagen den 6 juni skrev lokalpolisområdeschef August Knutsson och kommunstyrelsens ordförande Maria Jakobsson under nya medborgarlöften samt en ny samverkansöverenskommelse. 

Samverkansöverenskommelse som ska gälla fram till och med 2026 anger vilka förutsättningar som gäller för samverkan mellan lokalpolisområdet och Krokoms kommun. 

Utifrån den lokala lägesbilden har polisen och kommunen valt ut tre fokusområden i de nya medborgarlöftet att samverka extra kring. Följande tre områden kommer vi att samverka lite extra kring:

  • Trygghet för medborgarna
  • Bedrägerier
  • Narkotika