Sök
Stäng Meny

Polisens arbete i Almedalen

Gruppbild

På bilden från vänster: Meit Fohlin, Rikard von Zweigbergk, Fredrik Persson och Fredrik Bratt. Bild: Polisen

Polismyndigheten, Region Gotland och Säkerhetspolisen arbetar i nära samverkan för en trygg och säker Almedalsvecka 2023. Tisdag den 27 juni höll Region Gotland pressträff i Visby och syftet var att informera om det gemensamma arbetet med säkerheten.

Polismyndigheten har utvärderat förra årets Almedalen både för egen del och tillsammans med Säkerhetspolisen och Region Gotland. Utifrån utvärderingen har polisen stärkt arbetet för ökad trygghet och säkerhet ytterligare.

– Arbetet för ökad säkerhet och trygghet har vi utvecklat tillsammans med Region Gotland och Säkerhetspolisen. Några av delarna vi stärkt i polisinsatsen i år är kamerabevakningen och att arbeta ännu mer uppsökande och kontaktskapande mot besökare vilket kan innebära att fler personer blir kontrollerade, säger Fredrik Persson, kommenderingschef för polisen insats i Almedalen.

Region Gotland berättade om årets vecka och vidtagna åtgärder framåt.

– Det finns ingen ökad risk eller hotbild mot Almedalsveckan i år. Det tragiska mordet förra året har bidragit till att säkerhetsarbetet har förstärkts. Vi har under hela det gångna året haft ett bra och nära samarbete med polisen och även med Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) säger Rikard von Zweigbergk, chef för beredskap och säkerhetsskydd på Region Gotland.

–  Almedalsveckan är ett viktigt forum i vår demokrati. Vi vill att alla ska kunna fortsätta att kunna ses på Visbys gator för att prata samhällsfrågor. Det är värt att skydda, understryker Meit Fohlin, ordförande i Almedalsrådet.

Säkerhetspolisen gav på pressträffen en lägesbild för Almedalen.

– Säkerhetspolisen har stora resurser på plats och tar kontinuerligt fram en uppdaterad hot- och lägesbild som vi bland annat delar med polisen. I nuläget finns det inte identifierat något ökat hot från våldsbejakande extremister eller främmande makt mot Almedalsveckan utöver den generella hotbild som finns mot Sverige i stort, säger Fredrik Bratt, kommenderingschef under Almedalsveckan, Säkerhetspolisen.