Sök
Stäng Meny

Polisens frågor högt på agendan i Almedalen

Rekrytering till kriminella nätverk, brottsförebyggande arbete och barnrättsfrågor diskuterades i Almedalen. Flera medarbetare tillsammans med rikspolischef Anders Thornberg bidrog med sin kunskap.

Det debatterades, samtalades och knöts kontakter. Som vanligt var många ämnen representerade från samhällets alla aktörer och från såväl det allmänna som det privata. Mycket fokus låg på den grova brottsligheten och de gemensamma utmaningar som hela samhället står inför.

Nationell strategi

Anders Thornberg medverkade i Skandias panelsamtal Idéer för livet tillsammans med bland andra författaren Diamant Salihu och den tidigare polischefen Christoffer Bohman, numera trygghetsstrateg på Skandia.

Panelen berörde frågan om det behövs en nationell strategi för hur vi ska arbeta förebyggande och minska insocialiseringen av barn och unga i kriminella miljöer.

Panelen var överens om att samverkan kring tidiga insatser för barn och unga som helt eller delvis saknar viktiga skyddsfaktorer, är avgörande. Varje dag rekryteras tre barn in i kriminella miljöer, en utveckling som måste brytas.

Mycket angeläget

Anders Thornberg tryckte på den höga angelägenhetsgraden – som han redan 2018 lyfte i en rapport till regeringen. Rapporten beskrev risken för den negativa utveckling av gängkriminalitet och skjutvapenproblematik som vi nu står i.

Även polisens relation till journalistiken debatterades liksom näringslivets utsatthet för brott, samt att leda under press. Rikspolischefen berättade hur det är att leda under svåra förhållanden och reflekterade över komplexiteten i att kommentera händelser och påståenden samtidigt som olika utredningar pågår. Ett exempel av flera var Mats Löfvings död, en fråga som aktualiserades av medier under dagarna.

Kommuners brottsförebyggande ansvar

Polismästare Carin Götblad deltog i flera samtal om bland annat barnrättsfrågor och skolans betydelse.

Polisinspektör Annica Odelind samtalade om kommuners utökade ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Polisen är positiv till den nya lagen som fungerar bra ihop med vår brottsförebyggande strategi, menade Anna Odelind. Förväntningarna är bland annat att vi kommer att vässa vår fungerande samverkan med kommunerna och arbeta upp fungerande samverkansformer där det behövs.

Skolattacker, droger och säkerhetstänk

I ett ytterligare axplock kan nämnas polisinspektör Åsa Wallinder som berättade om könsstympning och poliskommissarie Johan Höglund som pratade om hur man förebygger skolattacker.

Polismästare Jale Poljarevius berättade om sambandet mellan droger och gängkriminalitet. Droger var även det ämne som polisinspektör Kristian Bergström samtalade om, och då i förhållande till kommuners ökade brottsförebyggande ansvar.

Polisinspektör Nadim Ghazale samtalade under rubriken Från gängkriminell till vanlig knegare. Barn och kriminalitet debatterades brett med bland andra inspektör Lena Larsson vid Noa. Poliskommissarie Jan Olsson deltog också i flera seminarier om säkerhetstänkande.