Sök

Region Mitt välkomnar 75 polisaspiranter

75 polisaspiranter påbörjar nu sin praktik i region Mitt. De kommer att tjänstgöra i regionens tre polisområden Västmanland, Gävleborg och Uppsala.

Aspiranterna kommer från polisutbildningen och ska nu göra en sex månader lång aspiranttjänstgöring. Som aspirant tränas man i problemorienterat polisarbete samtidigt som man får möjlighet att prova på bredden i yrket och handleds av erfarna poliser som är utbildade för att vägleda dem in i polisyrket. När aspiranten är godkänd och klar så kommer polisaspiranterna att anställas som polisassistenter.

— Polistillväxten fortsätter och det är mycket glädjande att Region Mitt nu får 75 nya medarbetare som kommer att stärka den lokala närvaron runt om i regionen. Våra nya polisaspiranter är mycket efterlängtade och hälsas nu varmt välkomna till polisen och regionen, säger Ulf Johansson, regionpolischef i polisregion Mitt.

Aspiranterna tjänstgör i polisregionen enligt följande fördelning:

PO Uppsala
33 aspiranter

PO Västmanland
19 aspiranter

PO Gävleborg 
23 aspiranter