Sök
Stäng Meny

Tyck till om Stenhagen – delta i trygghetsdialog 7 juni

7 juni bjuder Uppsala ungdomsjour och polisen in till en trygghetsdialog i Stenhagen. Då får de som bor och verkar i området chans att tycka till och svara på frågor om trivsel och trygghet.

Vill du som bor eller verkar i Stenhagen engagera dig i området? Då kan du delta i en trygghetsdialog 7 juni 15:00-18:00. Trygghetsdialoger är en del i Uppsala kommuns och polisens långsiktiga brottsförebyggande arbete. Syftet är att fånga synpunkter och förslag med fokus på unga som kan öka tryggheten i området.

Uppföljning av trygghetsvandringar
Uppsala ungdomsjour och polisen har tidigare haft flera trygghetsvandringar i Stenhagen för att se över offentliga platser som människor kan uppleva som otrygga. Trygghetsdialogen 7 juni är ett sätt att följa upp trygghetsarbetet i området.

– Vi vill lyfta de brottsförebyggande frågorna på olika sätt i områden som vi jobbar i kontinuerligt. Under en trygghetsdialog följer vi upp vårt arbete genom att prata med de boende. Just nu vill vi veta mer om hur barn och unga upplever tryggheten i Stenhagen. De som bor och verkar i Stenhagen är de som har bäst kännedom om sitt område. Och den kunskapen är viktig för oss att ta tillvara, säger Hilde Wiberg, enhetschef på Uppsala ungdomsjour.

Lär dig mer om förebyggande insatser
Under trygghetsdialogen kommer Uppsala ungdomsjour och polisen att finnas på plats utomhus i närheten av vårdcentralen och biblioteket i Stenhagen. Det kommer också att finnas representanter från Stenhagens nattvandrarförening, fritidsgård, kyrka och Uppsalahem.

Under trygghetsdialogen finns det möjlighet att lära sig mer om grannsamverkan, nattvandringar och andra förebyggande insatser som finns i Stenhagen.

Svara på enkät om hur du upplever tryggheten i Stenhagen
I samband med trygghetsdialogen får du som bor eller verkar i området möjlighet att svara på en enkät om hur du upplever tryggheten i Stenhagen. Om det finns något som du tycker känns otryggt kan du komma med förslag på åtgärder.

Enkäten kommer även att finnas i den lokala Facebook-gruppen ”Samverkan Stenhagen nattvandring.nu”. Det går att svara på enkäten i ett dygn efter att trygghetsdialogen är avslutad.

­– För polisen är det oerhört viktigt att få höra vad Stenhagenborna tycker och tänker kring tryggheten och brottsligheten i området. Resultatet från dialogen, tillsammans med analyser av de lägesbilder polisen gör varje vecka, bidrar till ett bättre underlag för vårt gemensamma fortsatta arbete i området, säger Lisa Sannervik, kommunpolis, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta.