Avspärrningar och trafikpåverkan 30-31 maj i Luleå

Kartbild där avspärrningar markerats

I samband med mötet mellan EU och USA som sker i Luleå den 30-31 maj sker en del avspärrningar.

Polisens uppdrag är att säkerställa att mötet kan genomföras på ett säkert sätt samtidigt som påverkan på samhället blir så liten som möjligt. Uppdraget innefattar säkerheten kring aktuella platser för mötet samt deltagarnas transporter till och från dessa platser.

Avspärrningar

I samband med att EU:s och USA:s handels- och teknikråd genomför mötet i Luleå kommer allmänheten inte att ha tillträde till ett område i anslutning till Kulturens Hus i Luleå. Området kommer att vara avspärrat från och med den 29 maj kl. 10:00 och fram till dess att mötet är avslutat den 31 maj.

Det avspärrade området innefattar även en del av Stadsviken. Under tiden för avspärrningarna kommer inga båtar att kunna åka in där. 

Boende i fastigheter som påverkas av avspärrningarna kommer att ha tillträde till sina bostäder, dock kan avspärrningarna påverka parkeringsmöjligheterna i närheten av bostaden. 

Avspärrningarna kommer inte att påverka tillgängligheten för besökare till butiker, restauranger och andra verksamheter i Luleå centrum, annat än till Kulturens Hus som kommer vara stängt för allmänheten under de aktuella dagarna. Dock kan tillgången på parkeringsplatser på vissa platser i centrum att påverkas. 

Avspärrningarna kommer heller inte att påverka behov av hemtjänst, trygghetslarm eller andra vårdrelaterade besök. 

Trafikpåverkan

Under dagarna 29-31 maj kommer vissa sträckor av vägar i Luleå centrum att vara stängda för genomfartstrafik på grund av avspärrningarna. Se karta för mer detaljerad information. 

Detta innebär bland annat att Länstrafiken och Luleå Lokaltrafik (LLT) kommer att leda om vissa linjer, samt upprätta tillfälliga ersättningshållplatser. Mer information hittar du på respektive bussbolags hemsida. 

Det kommer även stundtals att vara begränsningar i framkomligheten i trafiken på vägar till och från Luleå Airport samt på vissa sträckor inom Luleå centrum. 

Ska du resa med flyg från Luleå flygplats under 30-31 maj bör du planera för att åka i god tid till flygplatsen för att inte riskera att bli försenad på grund av begränsningar i trafikframkomligheten. 

— Vi arbetar för att påverkan ska bli så liten som möjligt, men vi vill att man är  beredd på att vissa störningar kan uppstå under mötesdagarna. Vår uppmaning är att åka i god tid om du behöver färdas i och omkring Luleå under den aktuella tiden, berättar Kenneth Bergquist, biträdande kommenderingschef i polisregion Nord.