Sök
Stäng Meny

Bevakning från luften: stadsdelen Söder Helsingborg

Kartbild Helsingborg söder

Kamerabevakningen sker mellan den 16-30 maj.

Se större kartbild (png, 491 kB)

Polisen har beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS - Unmanned Aircraft System (system för obemannade flygfarkoster även kallade drönare), i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning med UAS sker även för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. 

Beslutet gäller för stora delar av stadsdelen Söder i Helsingborg mellan tisdagen 16 maj till tisdagen 30 maj. Av bilden framgår vilket område det gäller.

Beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.

Kamerabevakning med drönare

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.