Färdväg och studentflak i Östersund 2023

Kartbild över Östersund med utmärkning över färdväg för studentflak 2023

Följ anvisad väg för studentflak så behöver ni inte meddela polisen. Färdväg: Rådhusgatan – rondellen vid Jamtli- Rådhusgatan – rondellen vid Stora Kyrkan

Snart är det dags för skolavslutning och studenten. I samband med studentfirandet är det vanligt att färdas på lastbilsflak. I Östersund finns en anvisad väg för detta.

Färdväg 2023

Rådhusgatan – rondellen vid Jamtli - Rådhusgatan – rondellen vid Stora Kyrkan. (enligt kartbild)  Följ anvisad väg för studentflak så behöver ni inte meddela polisen. 

Datum: Fredagen den 9 juni, klockan 12.00 – 16.00 – gäller alla.

Uppstigning på fordonen 

Uppstigning på fordon sker enligt nedan: 

 • Biblioteksgatan för Wargen
 • Fyrvalla för JGY
 • Storsjögymnasiet uppstigning i anslutning till skolan
 • Östersunds gymnasieskola nedanför Jamtli efter utspring i Badhusparken för att ansluta till kortegen via Arkivvägen

Studentflak – det här gäller

Notera att det i grunden inte är tillåtet att befordra passagerare på flak eller
släp. Undantagen finns i sin helhet i Vägverkets författningssamling VVFS 2007:108 samt i VVFS 2007:109

 • Passagerare endast i ett sådant antal och placerade så att det inte kan uppstå någon fara.
 • Hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska sitta
  fast.
 • Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller
  skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
 • Kontakt mellan passagerarna och föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
 • Inte fortare än 20 km/h. Bara kortare sträcka. Endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/h.
 • Om transporten sker på släpfordon ska detta var kopplat till dragfordonet på ett
  trafiksäkert sätt.
 • Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor
  med släp ska framföras ska föraren ha lägst behörighet B sedan 2 år.
 • Polisen ska i förväg meddelas om färdväg och tidpunkt.Lokala rutiner och överenskommelser. Observera att i Östersund 2023 behövs inte det då det finns en anvisad färdväg
 • Ha en flakvärd, över 18 år, som inte själv är med och firar.


Om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda gäller grundreglerna: 

Man får inte transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått
lämplighetsbesiktning för personbefordran.
Fordonsförordningen 5 kap, 1 § 4 p. straffansvar: 8 kap 9 § (ägare och förare)

Hindra fortsatt färd med stöd av Fordonslagen 5 kap 3 §.

I en bil (personbil, lastbil eller buss) får ej fler passagerare tas med än den är godkänd för. De ska dessutom färdas på en plats som är avsedd för passagerare.

Motsvarande gäller motorcykel och sidvagn. Innebär att det inte är tillåtet att åka på flak, sitta på ryggstöd m.m.

Trafikförordningen 4 kap 6 §, straffansvar14 kap 3 §. Ordningsbot 119 A (förare) och 119 B (passagerare).

Hindra fortsatt färd med stöd av Trafikförordningen 14 kap 15 §.

Polisman ska hindra fortsatt färd som sker i strid mot denna förordning eller mot någon föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen, om den fortsatta färden medför påtaglig fara för trafiksäkerheten eller någon annan väsentlig olägenhet.