Sök
Stäng Meny

Flera skjutvapen i beslag i Norrköping: ”Viktig brottsförebyggande åtgärd”

Bild 1/2
Vapenbeslag-1
Bild ur en av förundersökningarna.
Bild 1/2
Vapenbeslag-2
Ett av de skjutvapen som tagits i beslag av polis.

Under 2023 har 27 skjutvapen tagits i beslag i lokalpolisområde Norrköping. Detta är en del av polisens brottsförebyggande arbete mot kriminella aktörer. Ett vapen i beslag är ett vapen färre som skulle kunna användas i samband med grova brott.

Polisen arbetar brett inom hela myndigheten för att få stopp på skjutningar och andra brott som hänger ihop med grov kriminalitet. I kriminella kretsar används skjutvapen på olika sätt för att begå brott.

- Ett skjutvapen är en maktsymbol i de kriminella miljöerna. Ett vapen är ett potentiellt brottsverktyg och kan även användas i andra brott än enbart skjutningar. Skjutvapen används även i hotsituationer, utpressningar samt rån, säger polisen Johan som arbetar i lokalpolisområde Norrköping.

”Stolt och imponerad”

Därför arbetar polisen aktivt för att få bort vapen från kriminella miljöer. I just lokalpolisområde Norrköping har 27 vapen beslagtagits av polis detta år. Sett till hela Sverige är det endast några få andra lokalpolisområden som har tagit fler vapen i beslag under 2023 än just Norrköping.

- Jag är både stolt och imponerad över den fina verksamhet som ligger till grund för alla de vapen som är tagna i beslag. Vapnen är tagna i beslag ifrån flera nivåer i den kriminella strukturen och det är en väldigt viktig åtgärd i det brottsförebyggande arbetet mot det dödliga våldet, säger Frida Braf som är lokalpolisområdeschef i Norrköping. Hon fortsätter:

- Detta är ett komplext arbete men antalet vapen i beslag ger oss en tydlig inriktning i att vi ligger rätt i det riktade arbetet som lokalpolisområde Norrköping bedriver med att förebygga det dödliga våldet, säger hon.

Flera framgångsfaktorer

Det finns flera anledningar till de stora vapenbeslagen. Polisen Johan framhäver några av aspekterna.

- Det är många vapen i omlopp. Vi inom polisen måste förstå problematiken. När poliser i yttre tjänst är mer medvetna om detta gör det att vi blir mer vaksamma. Det medför även ett högre säkerhetstänk i vårt agerande samt att vi söker efter vapen mer aktivt, säger han och fortsätter:

- Grunden i det hela är att det är bra polisarbete som görs. Vissa metoder kan vi inte berätta om externt av polisstrategiska skäl. Men vi har våra metoder och arbetssätt som vi använder oss av och det har lett fram till flera vapenbeslag, säger han.

Frida Braf lyfter fram fler anledningar till vapenbeslagen:

- De framgångsfaktorer som ligger bakom detta lyckosamma brottsförebyggande arbete är den goda samverkan som lokalpolisområde Norrköping har med verksamheter inom polisområde Östergötland och regionala enheter. Att sätta en tydlig inriktning som säkerställer att vi finns på strategiska platser är ett teamwork som bygger på noggranna analyser som ligger till grund för vår operativa inriktning kopplat emot att reducera det dödliga våldet, säger hon och fortsätter:

- En annan framgångsfaktor som man inte ska underskatta är det stora driv och engagemang som finns hos medarbetarna i polisområde Östergötland, oaktat lokalpolisområde, polisområde eller regionala enheter, säger Braf.

Personer ska lagföras

Att få bort vapen från kriminella kretsar är en viktig del av polisens arbete. En annan aspekt är även arbetet med att lagföra personer som kan kopplas till vapnen. Många av de beslagtagna vapnen kopplas till kriminella miljöer vilket gör att polisen arbetar för att frihetsberöva personer som med stor sannolikhet skulle ha använt vapnen i samband med brott.

- De flesta av vapenärendena i Norrköping handlar om vapen som personer haft i sin besittning på ett eller annat sätt, alltså grova vapenbrott. I de ärenden där vi frihetsberövat personer är min uppfattning att det är en framgång. Flera förundersökningar leder till åtal i stor utsträckning, säger Cecilia Bergfast som är förundersökningsledare inom grova brottsgruppen i Norrköping.

Flera misstänkta är häktade

I flera av ärendena har polisen frihetsberövat en eller flera personer i samband med påträffade vapen. Totalt sitter just nu åtta personer häktade misstänkta för grova vapenbrott i Norrköping. I vissa ärenden finns misstänkta personer som inte är frihetsberövade.

- När polisen frihetsberövar personer som kan kopplas till vapen innebär det att vi plockar bort personer som eventuellt är tänkta att använda vapnet vid brott eller på annat sätt främja brott, säger Bergfast.

I vissa fall har vapen påträffats utan att någon person kan misstänkas för brottet.

- När vi påträffat vapen men ingen person finns i närheten handlar mycket om spårsäkring. Det blir då nyckeln till framgång för att se om vi kan knyta någon person till vapnet. Men vapnet tas i beslag och det innebär ett färre vapen som skulle kunna användas vid brott, säger Bergfast.

Information till media

Cecilia Bergfast finns tillgänglig för telefonintervjuer. Hennes kontaktuppgifter lämnas ut till journalister via pressnumret 010 56 92366.

Bilderna i artikeln kan lämnas ut till medier för publicering. Kontakta pressnumret för att få filerna skickade till dig.