Sök
Stäng Meny

Flygförbud och kamerabevakning i Härnösand den 8 maj

Kartbild över flygförbudområde

Kartbild över området där flygförbud råder.

I samband med kungaparets besök i Härnösand den 8 maj kommer polisen att kamerabevaka med UAS (drönare).

Med anledning av Hans Majestät Konungens 50-års jubileum på tronen besöker kungaparet Härnösand den 8 maj. 

Flygförbud (restriktionsområde)

Ett tillfälligt restriktionsområde (flygförbud) råder över delar av stadskärnan måndagen den 8 maj, mellan klockan 04.00 till och med klockan 18.00 UTC-tid, enligt beslut av Transportstyrelsen..

Ett förbud mot flyg inom området ger Polismyndigheten möjlighet att på ett säkert sätt övervaka och säkerställa säkerheten vid kungaparets besök. 

Överträdelse mot flygförbudet (restriktionsområdet) kan exempelvis medföra böter.

Kamerabevakning 

Delar av stadskärnan och kommer att kamerabevakas av polisen i samband med kungaparets besök. Bevakningen sker med UAS, så kallade drönare och Polismyndigheten är undantagna från flygförbudet ovan.

Bevakningen kommer att pågår mellan klockan 07.00 och som längst till klockan 17.00 den 8 maj. 

Kamerabevakning bedrivs i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte och som ett komplement till övrigt polisiärt arbete.

Om kameraövervakning med UAS

  • UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster, även känt som drönare.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.