Sök
Stäng Meny

Fotbollsderby på Tele2 Arena den 14 maj

Svensk och norsk polis arbetar tillsammans söndagen den 14 maj vid ett fotbollsderby på Tele2 Arena klockan 15. Flera platser i Stockholm övervakas dessutom med UAS.

Fotbollsmatchen börjar klockan 15 och timmarna före kommer människor samlas på olika platser i Stockholm och det finns risk för trafikstörningar när många samtidigt färdas till arenan.

Insläppet kan ta tid på grund av att åskådare visiteras för att undvika otillåtna föremål på arenan. Åskådare uppmanas att vara ute i god tid. Ordningsstörningar och illegal pyroteknik kan förekomma när åskådare samlas vilket kan orsaka obehag och medföra hälsorisker.

Polisen ska förebygga ordningsstörningar

Polisen i region Stockholm har en särskilt uttagen polisinsats för att underlätta framkomligheten, förebygga ordningsstörningar och ingripa mot brott. Polisen kommer att stötta arrangören i dess ansvar vid arenan och under arrangemanget. Polisen och arrangören verkar gemensamt för att skapa goda förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang.

Norsk polis tjänstgör i Stockholm vid derbyt 

Samarbetet mellan de nordiska ländernas polismyndigheter utökas stegvis eftersom det finns behov av att kunna stötta varandra över gränserna vid större händelser. Av den anledningen kommer norsk och svensk polis att arbeta tillsammans vid fotbollsderbyt på Tele2 Arena. 

Totalt kommer ett tjugotal norska poliser tjänstgöra under svenskt befäl.
De norska poliserna har samma rättigheter och skyldigheter som de svenska. Rättsligt regleras besöket av Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Separat beslut om samarbetet är fattat av de nordiska rikspolischeferna.

Bevakning med UAS

Vid insatsen använder polisen UAS, Unmanned Aircraft System, så kallade drönare, för att förebygga brott, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och på ett effektivt sätt lösa störningar i trafiken. Ett särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i kamerabevakningslagen.

Övervakade områden och tidpunkter framgår av kartorna nedan som vart och ett kan komma att bevakas beroende på händelseutvecklingen.

Karta över Norrmalm och Östermalm

Område som kan komma att bevakas med UAS Bild: Polismyndigheten

Karta över området kring arenan

Karta över område som kan komma att bevakas med UAS. Bild: Polismyndigheten

Karta över Södermalm

Område som kan komma att bevakas med UAS Bild: Polismyndigheten

Om kameraövervakning med UAS

  • UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster, även känt som drönare.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.