Sök
Stäng Meny

Gävle mot narkotika – Ditt val spelar roll

kommunpolis

Måns Jennehag, kommunpolis Gävle Bild: Ulrika Appelgren

Idag lanserar Gävle kommun i samarbete med polisen i Gävle en kampanj för att få i gång samtal om narkotikaanvändning & arbeta mot den normalisering som pågår. Läs intervjun med kommunpolis Måns Jennehag om narkotikans konsekvens för samhället & individen

Måns Jennehag är kommunpolis i Gävle och har tillsammans med Gävle kommun tagit fram kampanjen, Gävle mot narkotika. Han är oroad för utvecklingen där narkotikaförsäljningen är en drivkraft för de kriminella nätverken.

Hur ser du på utvecklingen av narkotikaanvändandet?

Användningen och försäljningen av narkotika är ett samhällsproblem som berör alla i samhället. Idag finns narkotikan överallt, i alla samhällsskikt, åldrar och branscher. Attityden till att använda narkotika har blivit mer liberal och tillgången har ökat. Jag skulle säga att den används mer som en partydrog idag. Den här normaliseringen är en farlig utveckling och vi måste alla ta vårt ansvar. Varje inköp av narkotika göder faktiskt de kriminella nätverken.

Varför säga nej till narkotika?

Att använda droger i Sverige är ett brott och vinsterna från narkotikaförsäljningen är en drivkraft för de kriminella nätverken. Det är också lätt att hamna i beroendeställning till ett kriminellt nätverk och utsättas för påtryckningar och våld. Narkotikabrottslighet har även en tydlig koppling till andra typer av brott. Dessutom får det stora konsekvenser för ens närstående

Är det vanligt med narkotika i Gävle?

Gävle sticker inte ut, användandet av narkotika är som i vilken annan medelstora stad skulle jag säga.

Hur jobbar polisen mot narkotika?

På kort sikt kan det handla om att jobba med repressiva åtgärder för att få stopp på flödet och gripa rätt personer. Långsiktigt handlar det om att arbeta brottsförebyggande genom att bland annat finnas på platser och tider där det förekommer narkotika. Det brottsförebyggande arbetet bygger till stor del på samverkan med andra aktörer i samhället och här har vi också etablerat ett samarbete i Gävleborg mot narkotika. Där arbetar vi aktivt tillsammans för att på olika sätt försvåra för de kriminella nätverken som försörjer sig på narkotikaförsäljningen.

Vad är syfte med den här kampanjen?

Att öka medvetenheten kring den här problematiken och få igång ett samtal om narkotikaanvändningen och dess konsekvenser för individen och samhället.

Vad hoppas du att kampanjen ska bidra till?

Att fler ska ta ställning mot narkotika, gängen och försäljning. Att också inse att faktiskt ditt val spelar roll om vi ska komma tillrätta med narkotikamissbruket och gängproblematiken i framtiden.

Vad säger du till föräldrar som är oroliga?

Som förälder känner man ofta på sig om något är fel. Är du orolig för att ditt barn har problem med narkotika finns det några generella tecken som man kan vara uppmärksam på som t.ex. att barnet inte längre bryr sig om skolan, nya och okända kompisar och att pengar försvinner. Ställ frågor och prata med ditt barn!

Mer information

Narkotikabrott – polisens arbete
Gävle mot narkotika