Sök
Stäng Meny

Insats mot arbetslivskriminalitet

Under tre dagar har polisen tillsammans med Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Tullverket, Migrationsverket och Kronofogdemyndigheten genomfört en myndighetsgemensam inspektion av flera arbetsplatser i polisregion Bergslagen.

Fokus ligger på bekämpning av brottslighet som orsakar mänskligt lidande och ekonomisk skada för samhället

Fem arbetsplatser har inspekterats utifrån respektive myndighets perspektiv. Insatser har skett i Idre- och Sälenfjällen och inriktats på byggarbetsplatser.

I Idreområdet omhändertog polisen fjorton utländska medborgare. Dessa saknade tillstånd att vistas och arbeta i Sverige. De har nu fått avsluta sina åtaganden på arbetsplatserna och anmodats att lämna landet.

Tre arbetsgivare misstänks för brott mot utlänningslagen.

En utländsk medborgare med rätt att vistas i landet men som saknade arbetstillstånd påträffades i Sälen-området.

Arbetsmiljöverkets inspektioner resulterade i sammanlagt sex omedelbara förbud mot fortsatt arbete på byggen där det fanns risk att falla från höga höjder. Flera företag riskerar nu att få betala sanktionsavgifter. Arbetsmiljöverket har även kontrollerat om utländsk arbetskraft var anmäld till utstationeringsregistret, även där fanns brister. Övriga samverkande myndigheters åtgärder i samband med inspektionerna besvaras av respektive myndighet.

Denna insats är en del av den myndighetsgemensamma samverkan som beslutats av regeringen i syfte att motverka arbetslivskriminalitet. Polisen kan i samband med så kallade A-kriminsatser samverka med totalt nio andra myndigheter – Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

I uppdraget ska myndigheterna öka kontrollverksamheten, stärka samrådet med arbetsmarknadens parter regionalt och nationellt samt vidareutveckla arbetssätt för att upptäcka, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet som kan anses särskilt komplex och systematisk, exempelvis när arbetstagare utnyttjas i människohandel eller människoexploatering.

. Organiserad och systematisk och samhällshotande brottslighet ska prioriteras. Bekämpningen av arbetslivskriminalitet ska ske på nationell, regional och lokal nivå, med ett helhetsperspektiv.