Kamerabevakning i Luleå

I samband med EU-mötet den 30-31 maj kommer det bli en tillfällig utökning av det redan befintliga kamerabevakande området i centrala Luleå.

För ändamålet används dels obemannade luftfarkoster, så kallade drönare/UAS, dels fasta kameror monterade på byggnader eller stolpar. Det kommer att finns skyltar som upplyser om var kamerabevakning sker.

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Om kamerabevakning

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. 

Polisens behandling av personuppgifter