Kamerabevakning med UAS under fotbollsmatch i Linköping

karta

Polisen kommer att använda UAS (drönare) vid fotbollsmatch på Bilbörsen Arena i Linköping den 14 maj 2023.

Kamerabevakning med UAS (Unmanned Aircraft System, så kallade drönare) kommer att användas vid behov i brottsförebyggande och brottsutredande syfte och som ett komplement till övrigt polisiärt arbete.

Anledningen till kamerabevakningen är fotbollsmatch på Bilbörsen Arena i Linköping 14 maj 2023. De områden som omfattas av beslutet är markerade på kartan i denna artikel och inkluderar området kring Bilbörsen Arena samt Stångebro med omnejd.

Beslutet är fattat av Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef Linköping, med stöd av 14 d § 1 p kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL.

Kamerabevakning med drönare

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.

Kontaktperson för media:

Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef Linköping  
Telefon: 010-566 7301