Kamerabevakning på Djurgården lördagen den 27 maj

Polismyndigheten beslutat om kamerabevakning i området invid Sjöhistoriska museet samt delar av Gärdet med anledning av firandet av Armén 500 år. Arrangören väntar ett stort antal besökare, vilket gör att framkomligheten kan vara begränsad.

Kamerabevakningen sker med en fast kamera (så kallad kameravagn).

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka
brott, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning
och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar.

Beslutet gäller lördagen den 27 maj 2023 klockan 08:00–20:00.

Då arrangören väntar ett stort antal besökare kan framkomligheten under lördagen vara begränsad.

Kamerabevakning på Djurgården den 27 maj

Kamerabevakningen sker med en fast kamera på Djurgårdsvägen.