Kamerabevakning vid öppnandet av Furuviksparken

Området som kommer att kameraövervakas

Området som kommer att kameraövervakas med UAS.

I samband med att Furuviksparken öppnar 13 och 14 maj har polisen beslutat att använda kamerabevakning med UAS, så kallad drönare.

Bevakningsområdet utgörs av Furuviksparken och området intill. Inom bevakningsområdet finns utöver Furuviksparken parkeringsplatser, bostadshus, gator och trottoarer.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till det polisiära arbetet i att säkerställa att de tillståndsgivna allmänna sammankomsterna ska kunna genomföras utan allvarligare ordningsstörningar och brottslighet samt att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten.

Ändamålet med kamerabevakningen av det nu aktuella området är således att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott samt att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten.

Beslutet gäller för den 13 maj 2023 klockan 08.00-19.00 och 14 maj klockan 08.00-19.00.

Kamerabevakning med drönare

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.