Kamerabevakning vid Sjöhistoriska museet måndagen den 29 maj

Polismyndigheten har fattat beslut att kamerabevaka ett område invid Sjöhistoriska museet och ett område norr om Djurgårdsbrunnsvägen i Stockholm med anledning av Veterandagen måndagen den 29 maj.

Polismyndigheten har fattat beslut att kamerabevaka ett område invid Sjöhistoriska museet och ett område norr om Djurgårdsbrunnsvägen i Stockholm med anledning av Veterandagen måndagen den 29 maj.

Kamerabevakningen kommer att ske med en fast kamera (så kallad kameravagn), samt med UAS (Unmanned Aerial Systems, så kallad drönare).

Beslutet gäller den 29 maj 2023 klockan 08.00–19.00.

Kamerabevakning från kameravagn sker under hela tidsintervallet, kamerabevakning med UAS kommer att nyttjas vid behov.

Syftet med aktuell kamerabevakning är att förebygga, förhindra och upptäcka
brott, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning
och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar.

Kamerabevakning på Djurgården den 29 maj.

Kamerabevakningen sker med en fast kamera på Djurgårdsvägen.

Tillfällig kamerabevakning vid Sjöhistoriska museet den 29 maj.

Kamerabevakningen sker med UAS i området kring Sjöhistoriska museet.