Sök
Stäng Meny

Myndighetsgemensam insats i Halland

Under två dagar har polisen i Halland gjort sammanlagt 91 arbetsplatsinspektioner tillsammans med flera myndigheter. Bland annat uppmärksammandes två företag där personer arbetade utan tillstånd

För att få så stor bredd som möjligt samverkade polisen i Halland och gränspolisen i region Väst med flera myndigheter som bland annat Kronofogdemyndigheten, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och i vissa fall kommunala tillståndshandläggare.

Petter Skoglund på polisen i Halmstad har varit insatsledare. Han ser inspektionerna som ett lärande för många företag eftersom det ibland handlar om okunskap när de inte följer de krav som finns på arbetsmiljön.

– Eftersom fler myndigheter deltagit har det varit viktigt att förklara och förmedla en förståelse för vårt arbetssätt och vad vi gör och varför på de arbetsplatser som besökts, säger han.

Samlade resurser blir effektivt

Syftet med denna insats var bland annat att göra arbetsplatsinspektioner för att förebygga och motverka att arbetsgivare anställer personer som saknar rätt att vistas eller arbeta i landet. Men syftet är också att förhindra att personer som inte har rätt att vistas här utnyttjas av oseriösa arbetsgivare och att motverka osund konkurrens mellan företag.

– Regeringen har gett oss direktiv att hitta de personer som vistas illegalt i landet. När vi använder oss av de resurser vi har och gör det tillsammans med andra myndigheter blir vi effektiva och har möjlighet att upptäcka arbetsgivare som utnyttjar personer som är utsatta för människohandel, säger Petter Skoglund.

Vid den myndighetsgemensamma insatsen gjordes bland annat 88 inre utlänningskontroller och på två företag upptäcktes personer som arbetade utan tillstånd. Genom att Försäkringskassan och Skatteverket var med kunde bland annat bidragsbrott och skattebrott upptäckas. Insatsen samordnas av Arbetsmiljöverket.

Bakgrund

Bakgrunden till inspektionerna är att en bestämmelse i utlänningslagen (2005:716 UtlL) som trädde i kraft den 1 juli 2018. Den innebär att Polismyndigheten självständigt får möjligheten att genomföra oannonserade arbetsplatsinspektioner för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige (prop.2017/18:176).

Personer som faller utanför de skyddsnät som finns i fråga om arbets- och anställningsvillkor löper risk att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Lagändringen ger därför Polismyndigheten bättre verktyg för att komma åt arbetsgivare som bryter mot förbudet att anställa personer som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

Resultat för dagarna

  • Antal genomförda arbetsplatsinspektioner: 91 st
  • Antal genomförda inre utlänningskontroller: 88 st
  • Utl 20:5§, personer som inte får jobba, anmälan mot arbetsgivare: 2 st
  • Skatteverket, anmärkningar, eventuella viten fortsatt utredning: 30 st
  • Migrationsverket, ärenden för vidare beredning: 3 st
  • Arbetsförmedlingen, ärenden för vidare beredning: 15 st
  • Kronofogden, delgivningar: 2 st, övrigt: 4 st
  • Försäkringskassan, anmärkning vidare utredning: 1 st

Arbetsmiljöverket, förbud/brister

Billiftar förbud: 1 st

Förbud övriga maskiner: 6 st

Anmärkningar/inspektionsmeddelande: 20 st

Degmaskiner förbud: 2 st

Anmälan rättegångsbalken

Narkotika bruk: 1 st

Grovt rattfylleri: 1 st

Grov olovlig körning: 1 st

Fordon omhändertaget enl, Tbl 7§: 1 st 

Övrigt

Felmärkt tobak: 2 st

Brister i brandskydd, vidare till räddningstjänsten.

Brister i djurhållning, vidare rapportering till länsstyrelsen.

Anmärkning och vidare till räddningstjänst och kommun då personer bor på arbetsplatsen. Vid flertalet platser.

Anmärkning gällande hantering/tillstånd av tobaksvaror/e-cigaretter på flertalet platser. Samt egenkontroll tobak, läkemedel.