Sök
Stäng Meny

Nytt medborgarlöfte i Bergs kommun

två personer som tar i hand

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och nu har nya löften tecknats mellan polis och kommun.

Medborgarlöftet utgår från en lokal problembild baseras på dialoger med medborgare och egna medarbetare, kunskap hos polisen och kommunen samt brottsstatistik. 

Utifrån de lokala kartläggningarna och den lokala problembilden har följande fokusområden prioriterats för långsiktig samverkan:

  • Trafiksäkerhet
  • Bruk av ANDT i kommunen, särskilt fokus på unga 
  • Brottslighet som påverkar lokalsamhället. 

Utöver ovan fokusområden kommer Bergs kommun och polisen följande två år att arbeta för en bättre kartläggning av brott som sker i nära relation och mäns våld mot kvinnor i kommunen.

Målet är att få en bättre lägesbild över den brottsproblematiken i syfte att öka förutsättningarna för rätt förebyggande åtgärder lokalt.

Bergs kommun - medborgarlöfte

Uppföljning av medborgarlöfte 2021-2022, Bergs kommun