Sök
Stäng Meny

Nytt medborgarlöfte mellan polisen och Timrå kommun

Idag tecknades ett nytt medborgarlöfte mellan polisen och Timrå kommun. Löftet för 2023 - 2024 lägger bland annat fokus på att förebygga våld i nära relation, trafiksäkerhetsarbete och ökad polisnärvaro.

Under måndagen undertecknade Andreas Bergström lokalpolisområdeschef i Medelpad och Stefan Dalin, Kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun, ett nytt medborgarlöfte.

Det gemensamma löftet baseras på flera olika delar, bland annat på de medborgardialoger som genomförts under 2022 samt kommunens trygghetsundersökning. Detta tillsammans med polisens statistik har pekat ut vilka problemområden som de boende i Timrå tycker är viktiga att prioritera.

— Genom nya arbetssätt och ökad samverkan kommer vi nu kunna intensifiera arbetet ytterligare. Vi har stora förhoppningar om att det kommer ge effekt i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet framåt, säger Andreas Bergström, lokalpolisområdeschef i Medelpad

Samtidigt som det nya medborgarlöftet undertecknades även en samverkansöverenskommelse som ska gälla fram till och med 2026. I den regleras förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Timrå - medborgarlöften

Vad är medborgarlöften?

Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun.

Medborgarlöften ska:

öka tryggheten
förebygga brott
öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
stärka förtroendet för polisen.

Medborgarlöften och lokal samverkan