Sök
Stäng Meny

Polisen bevakar kungabesök i Örebro med UAS

Bild på karta över centrala Örebro där en del är rödmarkerad.

Den 12 maj kommer polisregion Bergslagen att övervaka besöket av kungaparet med hjälp av UAS.

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf och Hennes Majestät Drottning Silvia kommer till Örebro den 12 maj som en del av att Konungen firar 50 år på tronen.

Med anledning av det har Polismyndigheten tagit beslut om att övervaka centrala delar av Örebro med UAS, (obemannade luftfartygssystem – Unmanned Aircraft System), under den aktuella dagen.

Syftet med bevakningen

Syftet med kamerabevakningen av det nu aktuella området är att förebygga, förhindra och avslöja brott, avbryta pågående brott, underlätta utredning och bevisning av brott, ge bättre förutsättningar för att på ett effektivt sätt leda och fördela de polisiära resurser som finns att tillgå, öka tryggheten samt vara ett komplement till den traditionella polisverksamheten.

Ändamålet är också att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

Tider för bevakningen

Kamerabevakningen kommer att bedrivas den 12 maj 2023 från och med klockan 06:00 till senast klockan 19:00.

Allmänheten kommer att informeras om kamerabevakning med UAS genom skyltning på plats. UAS-operatören får inte filma in i de bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i området utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde.