Restriktioner - flygförbud

Transportstyrelsen har fattat beslut om att upprätta tillfälliga restriktionsområden för flyg över Luleå 30-31 maj 2023.

Restriktionsområdet är ett förbud mot luftfart avseende luftrummet över delar av Luleå. Förbudet gäller drönare, flygplan, helikopter, modellflyg, skärmflyg och andra luftfarkoster. 

Polisens eget flyg såsom drönare/UAS och helikopter, ambulansflyg samt militärflyg är undantagna från flygförbudet och kan efter tillstånd verka i området.