Sök
Stäng Meny

Risk för trafikstörningar - lämna bilen hemma på söndag

På söndag den 28 maj genomförs flera publika evenemang i Stockholmsregionen där många människor samlas. Det finns därför stor risk för lokala trafikstörningar.

På Tele 2 Arena spelas en fotbollsmatch med avspark klockan 15:00. Många åskådare kommer samlas i arenaområdet och runt Medborgarplatsen från 12-tiden. Ett flertal av dessa ska därefter promenera till matchen via Götgatan, Skansbron och Gullmarsplan.

Många människor kommer också använda allmänna kommunikationer och egen bil vilket blir en utmaning för trafiksituationen i området. Polisen rekommenderar den som kan att vara ute i god tid och lämna bilen hemma.

Erfarenheter visar att insläppen tar tid på grund av att besökarna måste visiteras för att undvika att otillåtna föremål tas in på arenan. Åskådare uppmanas att vara ute i god tid. Ordningsstörningar kan inte uteslutas. Det kan också förekomma illegal pyroteknik när åskådarna samlas, tar sig till arenan och inne på arenan vilket kan orsaka obehag och medföra hälsorisker.

Polisen ska förebygga ordningsstörningar

Stockholmspolisen har en särskilt uttagen polisinsats för att underlätta framkomligheten, förebygga ordningsstörningar och ingripa mot brott. Polis kommer att stötta arrangören i deras ansvar vid arenan och under arrangemanget. Tillsammans arbetar polisen och arrangören för att värna om en positiv stämning och gemensamt skapa goda förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang utan våld och ordningsstörningar.

Vid insatsen använder polisen UAS, Unmanned Aircraft System, även kallat drönare, för att förebygga brott. Det handlar också om att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och att på ett effektivt sätt lösa störningar i trafiken. Ett särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i kamerabevakningslagen.

Övervakade områden och deras tidsintervaller framgår av kartorna.

Karta. Karta.

Elitloppet på Solvalla, tävling vid Stadshuset och konsert på Gröna Lund

Under söndagen ska många människor också besöka Solvalla där Elitloppet avgörs under eftermiddagen.

Under kvällen samlas många åskådare på Gröna Lund med anledning av en konsert.

Tävling vid Stadshuset och fotbollsderby i Södertälje

På Kungsholmen ska många människor tävla i orientering runt Stadshuset så under eftermiddagen påverkas även trafiken där. 

I Södertälje spelas ett fotbollsderby mellan stadens båda fotbollsklubbar på Södertälje fotbollsarena.

Mer information

Mer information om matchen på Tele2 Arena och arenaområdet finns på Tele2 Arenas hemsida.

För eventuella förändringar och störningar i kollektivtrafiken se SL:s hemsida.

Om kameraövervakning med UAS

  • UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.