Sök
Stäng Meny

Så rustar polisen inför årets studentfirande

Niklas Johannesson är polisinsatschef för studentdagen i Uppsala och berättar om hur polisens förberedelser ser ut inför fredagens firande.

En noggrann besiktning av över hundra anmälda studentflak, flera trafikpoliser och en extrainsatt resurs för förstärkt ordningshållning i centrala Uppsala. Niklas Johannesson är polisinsatschef för studentdagen i Uppsala och berättar om hur polisens förberedelser ser ut inför fredagens firande.

Fredagen den 2 juni är det dags för många att ta studenten i Uppsala. I samband med studentfirandet är det vanligt att färdas på flak eller traktorkärror i centrala delarna av Uppsala och inför årets studentfirande har ett hundratal ekipage anmält till polisen att de vill ha tillstånd för att köra studentflak.

Samtliga anmälda ekipage ska under fredagsmorgonen genomföra en besiktning på polisens besiktningsstation vid IFU Arena i Gränby. Där erhåller föraren ett intyg från besiktningen samt förhållningsregler.

- Där kontrolleras att fordonen är besiktigade, att ljudanläggningar är fastsatta och att skyddsräcket är tillräckligt högt. Bilinspektörer och poliser med specialkompetens kommer att genomföra denna kontroll. Vi ska se vill att alla studentekipage som framförs under dagen ska besiktas och vara säkra att åka med, säger Niklas Johannesson som är polisinsatschef för studentdagen i Uppsala.

- En nyhet som genomförts under senare år är att varje ekipage måste ha en flakvärd som är nykter och myndig och som har direktkontakt med föraren under färden. Flakvärden ansvarar för att stanna ekipaget om det blir för stökigt eller om det innebär en säkerhetsrisk.

 

Avstängda vägar

I samband med studentflaksåkandet uppstår trafikpåverkan i centrala Uppsala vilket innebär störningar för bland annat boende och andra trafikanter. Polismyndigheten i samverkan med andra myndigheter har tagit fram regler och lokala direktiv för att samtligas upplevelse av student 2023 ska bli som bäst.

- Vi har stängt av flertalet vägar och kommer att dirigera trafiken med hjälp av trafikpoliser och ett antal mc-poliser. Det kommer att bli förseningar på grund av alla bilister som åker in och tittar på studentutspring. Vi uppmanar alla som ska vara inne i stan att inte ta bilen utan att man försöker cykla eller åka kollektivt, säger Niklas Johannesson.

 

Uppmaning till alla föräldrar

Polisen har tagit in extra resurser under studentfirandet i Uppsala för att studentfirandet just ska bli ett firande. Under hela studentfredagen satsar polisen bland annat på att närvara på strategiskt utvalda platser. Polisen arbetar för att alla ska få ett tryggt och säkert studentfirande, både studenter och andra Uppsalabor.

- Vi har tagit ut en resurs för förstärkt ordningshållning, men vi ska inte göra det här själva. Föräldrar och vuxna är de bästa brottsförebyggarna. Vi uppmanar föräldrar att hålla kontakten med sina barn. Även om man är över 18 år kan man behöva skjuts hem av den ena eller andra anledningen. Vi hoppas att ungdomarna bara ska ha roligt och inte behöva någon inblandning från polisen, säger Niklas Johannesson.

 

Kontakt

Niklas Johannesson, polisinsatschef för studentdagen i Uppsala, 010-56 77 011

Mathias Rutegård, presstalesperson, 010-56 76 819