Sök
Stäng Meny

Stora återtag av pengar i gemensam satsning mot organiserad brottslighet

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet i polisregion Mitt ger resultat. De senaste fyra åren har knappt 200 miljoner kronor gjorts plockats bort från det organiserade brottsligheten genom olika former av ekonomiska återtag av pengar mot kriminella individer och nätverk.

Det myndighetsgemensamma arbetet fokuserar på att komma åt kriminellas ekonomi så att aktörerna inte kan finansiera nya brott och en kriminell livsstil. Genom skattehöjningar, återkrav, utmätningar och beslag har besparingar på totalt 193,8 miljoner kronor till staten kunnat genomföras under de fyra senaste åren (2019-2022) i polisregion Mitt (Uppsala, Västmanland och Gävleborg).

Arbetet samordnas regionalt av Regionalt Underrättelsecentrum (RUC), som består av de tolv brottsbekämpande myndigheterna.

­– Polismyndigheten har många olika problem att handskas med, men en sak som går väldigt bra är det här samarbetet med våra samverkanspartners i det regionala underrättelsecentret, där vi hela tiden tar stora steg framåt. Vi ska jobba brottsförebyggande och det finns en stor brottsförebyggande effekt av att man stoppar stora utbetalningar av bidrag till organiserad brottslighet. Sammantaget är det väldigt goda resultat med många besparade och återtagna skattekronor, säger Jale Poljarevius, underrättelsechef, polisregion Mitt.

Förhindrat felaktiga utbetalningar

Bakom siffrorna ligger bland annat stora belopp där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen förhindrat att ersättningar betalats ut på felaktiga grunder. Genom att arbeta tillsammans får de samverkande myndigheterna fler verktyg och en större räckvidd för att försvåra och minska vinningen av brott för personer inom den organiserade brottsligheten.

Jale Poljarevius är ordförande i det regionala underrättelsecentret i region Mitt.

– Beloppen som hamnar i händerna hos de som ägnar sig åt avancerad och organiserad brottslighet är enorm, och det blir väldigt kostsamt för vårt välfärdssystem, säger Jale Poljarevius som inte längre blir överraskad över de kriminella nätverkens olika tillvägagångsätt att försöka urholka välfärdssystemet.

– Jag har varit polis i 34 år och ibland tänker man att man bör har sett det mesta, men ju äldre man blir desto mer känner man hur lite man kan. Det dyker upp nya brottsmodus hela tiden, framför allt när det kommer till alla olika sorters bedrägerier inom till exempel assistansersättning. Ska man vara effektiv i det här arbetet får man inte ta något för givet. Vi måste vara öppna och redo att testa nya metoder och vara innovativa.

Ständigt pågående arbete 

Hur stor del som den gemensamma myndighetssamverkan inte lyckas nå i polisregion Mitt är svår att bedöma.

– Det vi vet är att ju fler stenar som vi vänder på, desto mer hittar vi. Det finns 600 olika bidragsformer i vårt välfärdssystem som nationellt omsätter 20 miljarder varje år. En del av detta är utsatt för olika former av försök till bedrägeri, säger Jale Poljarevius.

– Att bekämpa den här typen av organiserad brottslighet är ett ständigt pågående arbete, och att slå mot den kriminella ekonomin kommer att ge effekten gentemot den allra grövsta brottsligheten. Samtidigt är den organiserade brottsligheten ljusår före oss, rent teknikmässigt. Där måste vi flytta våra positioner rejält framåt för att komma ikapp, fortsätter Jale Poljarevius.

Bra brottsförebyggande arbete

Ulf Johansson, regionpolischef i Mitt, är nöjd med resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet. Att just komma åt kriminellas kontanter och värdesaker så att aktörerna inte kan finansiera nya brott är ett bra brottsförebyggande arbete.

– I vårt brottsbekämpande uppdrag mot kriminella nätverk är det viktigt att ha fokus på de mest brottsaktiva och inflytelserika individerna. Tillsammans med andra myndigheter får vi större möjligheter att ingripa mot den grova organiserade brottsligheten, säger Ulf Johansson.

Kontakt

Mathias Rutegård, presstalesperson, 010-56 76 819

Myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen. Arbetet samordnas regionalt i Mitt av Regionalt Underrättelsecentrum (RUC).

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen.