Sök
Stäng Meny

Topsning av misstänkt ledde till träff i nerlagd våldtäkt mot barn

Fotografi av kvinnohuvud med en tops-pinne i munnen. Man ser inte ansiktet på kvinnan.

Ett av polisens verktyg att hitta misstänkta är att använda sig av topsning. Nyligen fick man träff i ett nerlagt ärende som rör våldtäkt mot barn.

Polisen topsar misstänkta i de ärenden där det finns en skälig misstanke och personen är misstänkt för brott med fängelse i straffskalan. Även vid andra typer av brott och under vissa förutsättningar kan topsning användas som verktyg för att bevisa brott.

Under vintern och våren har polisen i Dalarna satsat lite extra på att topsa misstänkta i de ärenden som är aktuella. Det är förundersökningsledaren som tar beslut om topsning och i många fall är det en åklagare som fattar det beslutet. Därför har polisen och Åklagarmyndigheten i Dalarna tillsammans satsat på topsning.

- Ett resultat av att man topsar är att det ibland dyker upp en träff i ett helt annat ärende som vi inte hittat någon misstänkt i, säger Rickard Eriksson, chef för utredningssektionen i polisområde Dalarna.

Att antalet topsningar nu har ökat har lett till framgångar i utredningsarbetet.

Under 2019 säkrades spår av DNA i ett ärende som rör våldtäkt mot barn. Ingen misstänkt kunde knytas till det brottet då. Nyligen grep polisen en misstänkt i ett annat brott som har fängelse i straffskalan och denne topsades. Då kunde man konstatera att det är samma DNA som i det nerlagda våldtäktsärendet. Nu är ärendet återupptaget och utredning pågår.

- Det här visar vilket kraftfullt verktyg topsning är. Nu är det ju en pågående utredning och vi vet inte om det räcker till fällande dom, men det känns bra att polisen kan öppna upp ett nerlagt ärende som rör ett så grovt brott som våldtäkt mot barn, säger Rickard Eriksson.