Sök
Stäng Meny

Trafikavstängningar i Uppsala lördagen den 13 maj

På lördag eftermiddag och kväll stängs ett antal gator av för trafik vilket kommer påverka framkomligheten i centrala Uppsala. Avstängningarna beror på ett arrangemang på Uppsala slott som är kopplat till Sveriges pågående ordförandeskap i ministerrådet.

Trafikavspärrningarna gäller lördagen den 13 maj klockan 16.00-00.00.

  • Dag Hammarskjölds väg mellan Norbyvägen och Drottninggatan
  • Thunbergsvägen i sin helhet
  • Odinslund
  • Drottninggatan mellan Nedre Slottsgatan och Övre Slottsgatan
  • Övre Slottsgatan mellan Drottninggatan och S:t Olofsgatan

Utöver detta kommer det direkta närområdet vid Slottet att vara avspärrat.

Fakta om Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd

Från 1 januari till och med den 30 juni är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Det är Sveriges första ordförandeskap i EU sedan 2009 och ordförandeskapet innebär att Sverige under de sex månaderna kommer att planera och leda arbetet i ministerrådet samt företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

De allra flesta mötena, cirka 2 000, sker i Bryssel och Luxemburg men ungefär 150 möten kommer att genomföras i Sverige. Lördagens arrangemang på Uppsala slott är ett av dem.