Sök
Stäng Meny

Trygghetsarbetet i Söderhamn

Polisen och Söderhamns kommun har en väl fungerande samverkan och en del i det trygghetsarbetet är den gemensamma lägesbilden. Målet med samverkan är minskad brottslighet och ökad trygghet.

Som en del i arbetet med att göra Söderhamns kommun till en tryggare plats tas det varje månad fram en gemensam lägesbild för kommunen. Här samlas en stor mängd information in från lokalsamhället, till exempel kommunala verksamheter, fastighetsägare, föreningar och organisationer enligt modellen EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Modellen är framtagen av Brottsförebyggande rådet (Brå) och används även i andra kommuner.

Regelbundna lägesrapporter är en viktig grund för det trygghetsarbete som pågår i Söderhamn. Nu kan du ta del av den femte lägesbilden för 2023 här.

- Det vi ser i den senaste lägesbilden är att vårvärmen har bidragit till en liten ökning av problematik kopplat till missbruk i den centrala stadskärnan. Vi har även haft en del problem med ungdomar som stökar och begår brott. Här jobbar vi på bred front och i samverkan med kommunen och andra aktörer för att komma tillrätta med problemen och öka tryggheten, säger Stefan Zäll, kommunpolis i Söderhamn.