Sök
Stäng Meny

”Vi vill inte att du ska dö eller döda”

Det var budskapet till personer i kriminella nätverk och framfördes vid ett så kallat call-in som genomfördes för första gången i Göteborg.

Call-in är ett stormöte dit medlemmar från våldsdrivande grupperingar i kriminella miljöer kallas. Det gemensamma budskapet handlar om att samhället inte tolererar våld, att grova våldshandlingar från gruppmedlemmar får konsekvenser för hela gruppen och att det finns hjälp att få för att lämna det kriminella livet.

– Vi har ett tydligt budskap som vi nu börjar adressera till de våldsdrivande grupperna i Göteborg. De deltagare som kallas till ett call-in är nödvändigtvis inte de mest våldsamma, utan istället de som bedöms kunna ta emot informationen och sedan föra budskapet vidare till sin grupp, säger polisens samordnare Linda Sjöström.

Viktigt budskap till våldsdrivande grupper

Under call-in – som är ett välregisserat informationsmöte – hölls korta tal av representanter från myndigheter, Göteborgs Stad, sjukvården och lokalsamhället som företräddes av sorgens, ångerns och hoppets röster. Sedan fick deltagarna ett uppdrag att sprida budskapet vidare till resten av sin grupp.

– Vi vill att alla grupper i de kriminella miljöerna ska förstå att det är nya spelregler som gäller. Målet är att man inte vill riskera att hamna i myndigheternas strålkastarljus genom att vara med i en grupp som begår grova våldsbrott, säger Sjöström.

Lättillgängligt stöd – snabba och kännbara konsekvenser

För den som vill lämna en våldsam gruppering ska det vara enkelt och lättillgängligt att få hjälp och stöd. Grupper som fortsätter använda våld – efter att ha tagit emot budskapet – kommer att mötas av snabba och kännbara konsekvenser i form av sanktioner. Sanktionerna sätts in samtidigt av olika myndigheter och samhällsaktörer och mot hela gruppen.

– För polisen handlar det till exempel om att stoppa och kontrollera personer och agera på alla misstankar om brott och att prioritera öppna utredningar som de är involverade. Finns det misstankar om kriminell ekonomi kan vi till exempel ta tillgångar i beslag eller utmäta dem på distans, förklarar Linda Sjöström.

Syftet med sanktionerna är att det ska vara jobbigt, kännbart och avskräckande att tillhöra den gruppering som använder grovt våld.

GVI Göteborg – vägra gängvåld

  • Group Violence Intervention (GVI) är en strategi för att minska grovt våld i kriminella miljöer och drivs i samverkan mellan polisområde Storgöteborg, Göteborgs Stad och Frivården Göteborg.
  • Strategin bygger på ”fokuserad avskräckning” och riktas till våldsdrivande grupper. Samhället förmedlar ett tydligt budskap om att våldet måste få ett slut, att det finns stöd att få och att fortsatta våldshandlingar får konsekvenser.