Beslut om kamerabevakning genom UAS i Solna lördag 11 mars

Karta Solna

Det område som kan komma att kamerabevakas med UAS. Bild: Polisen

Polisen i region Stockholm har fattat beslut att kamerabevaka ett område vid Friends arena, Arenastaden samt delar av Råsunda. Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott.

Under lördagen den 11 mars genomförs ett stort evenemang i Friends arena i Solna med ett stort förväntat publikantal. Polisen har en uttagen resurs som kommer att stötta arrangören i arbetet med att se till att evenemanget genomförs på ett säkert sätt.

Beslutet om kamerabevakning genom UAS gäller lördagen den 11 mars mellan klockan 15.00 och 00.00 och innebär att området kan komma att kamerabevakas. Området framgår av kartan.

Vid insatsen använder polisen UAS, Unmanned Aircraft System, även kallad drönare, för att förhindra, förebygga och upptäcka brott. Det handlar också om att för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet, samt att på ett effektivt sätt lösa störningar i trafiken. Ett särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.

Om kamerabevakning med UAS

  • UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.