Beslut om kamerabevakning genom UAS i Stockholm city 15 mars

Kartbild över UAS-bevakning

Det område som kan komma att kamerabevakas med UAS. Bild: Polisen

Polisen i region Stockholm har fattat beslut att kamerabevaka ett område i Stockholms city under onsdagen 15 mars.

Beslutet om kamerabevakning genom UAS gäller onsdagen den 15 mars mellan klockan 09.00 och 16.00 och innebär att området kan komma att kamerabevakas. Området framgår av kartan.

Om kameraövervakning med UAS

  • UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.