Du kan rädda liv – genom att sakta ner!

Under vecka 10 genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på hastighet i tätbebyggt område. Att hålla skyltad hastighet är ett enkelt sätt att bidra till att rädda liv i trafikmiljön.

Under 2022 omkom 220 människor i vägtrafiken och i många av olyckorna har hastigheten varit en avgörande faktor. Vid kollision med en oskyddad trafikant kan 10 km/h vara skillnad mellan liv och död.

– Just den här veckan kommer vi koncentrera våra kontroller till områden där vi vet att många personer rör sig. Det handlar både om bostadsområden, skolor och stadskärnor. Varje kilometer har betydelse, framför allt för oskyddade trafikanter som fotgängare, cyklister eller mopedister, säger Ulf Emilsson, verksamhetsexpert inom trafik vid polisen.

Låg hastighet av en anledning

På vägar där många oskyddade trafikanter rör sig, begränsas hastigheten ofta till 30 km/h. Anledningen är att förhindra kollisioner och minska konsekvenserna vid en eventuell krock, då det blir lättare att hinna reagera och sakta ner ju lägre hastigheten är.

– Lägre hastigheter är avgörande för att trafiken ska vara säker och upplevas trygg, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket. Det ger till exempel större möjlighet att korsa och röra sig längst med gatan när fordon rör sig mer på människors villkor och där gatumiljön skapar förutsättningar för ökad och säker gång och cykling.

Vid 30 km/h är chansen god att du som förare hinner stanna i tid; att som oskyddad trafikant bli påkörd av en bil i 50 km/h motsvarar däremot ett fall från tredje våningen.

– Vi har alla ett ansvar och en skyldighet att följa skyltad hastighet. Trafiken är vårt gemensamma utrymme och vi måste följa de regler som finns. Du kan rädda liv genom att sakta ner, säger Ulf Emilsson

Hastighetsveckan en av många trafikveckor 

Polisen genomför varje år tio trafikveckor med olika fokus som hastighet, nykterhet, brott på väg och yrkestrafik som ett led i trafiksäkerhetsarbetet. Dessa trafikveckor är till för att kraftsamla resurser och för att göra samstämmiga kontroller i hela EU. Givetvis arbetar polisen med trafikarbete alla andra veckor på året också. Under vecka 10 är det alltså tema hastighet med extra hastighetskontroller i tätbebyggt område.

Hastighetskontrollerna kommer att genomföras såväl synligt som genom dold övervakning i civila fordon.

Zhero – samverkan för att nå Nollvisionen

I samverkan med Trafikverket och en rad andra aktörer ingår polisen i initiativet Zhero. Syftet är att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och vad som är ett trafiksäkert beteende för att nå målen i Nollvisionen. Genom stärkt kommunikation kan trafiksäkerhetsfrågan också lyftas högre på samhällsagendan.

Läs mer på Zheros webbplats: https://www.zhero.se/