Sök
Stäng Meny

Fortsatt högt förtroende för polisen

Förtroendet för polisen ökar med en procentenhet. Det visar SOM-institutets årliga förtroendeundersökning som presenterades idag.

– Det är glädjande att så många medborgare litar på svensk polis. Förtroende är grunden för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. När medborgare litar på polisen är de mer benägna att anmäla brott, tipsa och vittna. Det ökar också tilltron till hela rättsväsendet, säger Anders Thornberg, rikspolischef.

72 procent anger att de har ganska eller mycket högt förtroende för polisen. Det visar den nationella SOM-undersökningen som presenterades idag. Undersökningen kartlägger den svenska allmänhetens vanor och attityder, exempelvis förtroendet för medier och institutioner.

Förtroendet för polisen ökar med en procentenhet från i fjol och följer en stadig uppgång som pågått sedan 2016 då siffran var 52 procent.

– Lag och ordning är en av de viktigaste samhällsfrågorna och brottsligheten är något svenskarna oroar sig över. Med tanke på gängkriminaliteten och hur detta diskuterats i medierna är det intressant att förtroendet för polisen fortsätter vara så högt som 72 procent år 2022, säger Felicia Robertson, doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

I undersökningen är polisen den samhällsinstitution som medborgarna har högst förtroende för, före sjukvården som får 71 procent och universitet och högskolor som får 64 procent.

SOM-undersökningen 2022 är genomförd från mitten av september till sista december, med de flesta svaren från september och oktober.

Den 7 mars presenterades den årliga Förtroendebarometern, utförd av mätföretaget Kantar Public. Den visade att allmänhetens förtroende för polisen var 67 procent.

Om undersökningen

  • SOM-institutet finns vid Göteborgs universitet. Förkortningen SOM står för samhälle, opinion och medier.
  • Den nationella SOM-undersökningen har gjorts årligen sedan 1986.
  • Frågor skickas med post till 22 500 personer i åldern 16–85 år, som valts ut slumpmässigt ur folkbokföringen.
  • Frågeformuleringen lyder: ”hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter sitt arbete?”

Presentation: Vilka litar på våra samhällsinstitutioner och varför, på Göterborgs universitets webbplats.