Sök
Stäng Meny

Högst antal fängelseår utdömt någonsin för satsning mot organiserad brottslighet

Myndigheternas satsning mot organiserad brottslighet noterar fortsatt nya rekord. Under fjolåret utdömdes 473 fängelseår, det högsta sedan satsningen inleddes.

– Tillsammans fortsätter vi att komma åt stora belopp ur den kriminella ekonomin, säger Anders Thornberg, rikspolischef, som under tisdagen lämnade 2022 års rapport till regeringen.

Kronofogden utmätte tillgångar på 73 miljoner kronor, även det en rekordnotering, och nästan en fördubbling jämfört med 2021.

– Det här visar på hur bra det blir när myndigheter samarbetar. Brottslingars tillgångar som bilar, kontanter och smycken blir synliga i vår samverkan - vi kan till exempel få uppgifter från Polismyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten som leder till att vi hittar tillgångar som vi annars inte kunnat se, säger Fredrik Rosengren, rikskronofogde.

Antalet fällande domar i tingsrätt som gällde grov ekonomisk brottslighet ökade under fjolåret och utgör en allt större del av brottskategorierna som leder till fällande dom. Den dominerande brottstypen var bokföringsbrott och penningtvätt. Även antalet utdömda näringsförbud, alltså ett sådant förbud som innebär att en person bland annat förbjuds att driva företag, är det högsta sedan den myndighetsgemensamma satsningen startade. Antalet år som näringsförbuden ska gälla blir också allt längre.

I rapporten ingår det uppmärksammade ärendet om grov penningtvätt där ett växlingskontor i Stockholm utgjorde navet. Växlingskontoret användes av kriminella nätverk för att tvätta vinster från omfattande narkotikahandel och för att finansiera betalning för insmugglade narkotikapartier. Tolv personer dömdes i november i fjol till långa fängelsestraff och tio av dem överklagade till hovrätten, som reducerade fängelsetiden i några fall. Huvudmannen dömdes till åtta och ett halvt års fängelse för flera grova fall av penningtvätt, grova narkotikabrott och grova bokföringsbrott. Det förverkade brottsutbytet fastställdes till 33 miljoner kronor.

– Utredningen illustrerar tydligt hur ekonomisk brottslighet hänger samman med annan brottslighet, i det här fallet narkotikahandel, säger Anders Thornberg.

Grova narkotikabrott och grova våldsbrott, många kopplade till dödligt våld, stod för de längsta utdömda fängelsetiderna, följt av grovt bokföringsbrott. Även under 2022 bidrog underlag från dekrypterade chattjänster till goda möjligheter att väcka åtal, men fler långa fängelsepåföljder vilade på utredningar som bedrivits utan just sådan stödbevisning.

Årsrapport Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2022 (pdf, 6 MB)

Ett urval av årsredovisningen i siffror:

Narkotikabeslag

Drygt 770 kilo cannabis togs i beslag under 2022, nästan 70 kilo amfetamin, 23 kilo kokain 

Vapenbeslag

Totalt togs 44 vapen i beslag och sett över de olika kategorierna av vapen beslagtogs relativt många (35) pistoler eller revolvrar. Utöver detta beslagtogs bland annat sex automatvapen samt 29 kilo sprängdeg och en handgranat i beslag under året.

Skattehöjning och skattetillägg

Skatteverket beslutade om skattehöjning och skattetillägg på totalt 184 miljoner kronor, det nästa högsta beloppet sedan den myndighetsgemensamma satsningen inleddes.

Fakta: Myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen sker på uppdrag av regeringen. Fokus ligger på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheternas bedömning är att de allvarligaste hoten utgörs av angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter, narkotikabrottslighet och det grova våldet som följer i dess spår samt de parallella samhällsstrukturer som vuxit fram.

Myndigheter: Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län, samordnare av övriga länsstyrelser i satsningen.