Sök
Stäng Meny

Insats pågår för att omhänderta tips kring övergreppsmaterial på barn på nätet

Polisen har sedan i januari en insats för att omhänderta tips som skickas till polisen via så kallade NCMEC-rapporter.

Polisen får varje år in ett stort antal rapporter om sexuella övergrepp mot barn på nätet. Förra året kom det in nära 20 000 rapporter via en amerikansk organisation, NCMEC, som i sin tur får dessa från amerikanska ESP (Electronic Service Providers) där man misstänker att det finns illegalt innehav och spridning av övergreppsmaterial.

Många av de här rapporterna utgör inte brott. Tipsen gås igenom manuellt när de kommer in till polisen och av de rapporter som utgör brott görs prioriteringar för att säkerställa att de mest akuta ärendena hanteras först.

– För polisen är det viktigt att fokusera på att utreda och lagföra de brott där det finns ett pågående övergrepp oavsett om det handlar om övergrepp kopplade till övergreppsmaterial eller ärenden där vuxna tar kontakt med barn på nätet i syfte att begå sexuella övergrepp, säger Tobias Bergkvist, chef för utredningsenheten på Noa.

Som en konsekvens av det stora inflödet har en del av de lägst prioriterade rapporterna förblivit outredda. Men genom en omfattande insats har rapporterna nu fördelats ut på samtliga polisregioner för att omhänderta även de lågt prioriterade ärendena.

Utöver det har flera insatser gjorts. Under året kommer exempelvis ett it-stöd som ska bidra till att effektivisera hanteringen av brotten. Det pågår också ett arbete för att öka förmågan att brett kunna hantera övergreppsmaterial i myndigheten.

Många ärenden handlar om viral spridning

Bakom den kraftiga ökningen av tips står bland annat den tekniska utvecklingen. Tipsen handlar bland annat om bilder och filmer som i omgångar får spridning i sociala medier där det inte nödvändigtvis finns ett sexuellt intresse för materialet. Det kan exempelvis handla om barn och ungdomar som både producerar och sprider sexualiserat och ibland kriminaliserat övergreppsmaterial.

– Vi behöver öka förståelsen hos både unga och vuxna för vad spridningen får för konsekvenser för den utsatte, men även för polisens förmåga att effektivt utreda dessa brott. Polisen behöver få lägga fokus på att komma åt de verkliga förövarna, säger Tobias Bergkvist.

Gemensamt förhållningssätt

Inflödet av den här typen av ärenden är omfattande i hela världen. Gemensamt är att det inte finns något land som i dag har förmåga att hantera detta inflöde fullt ut. Som ett led i detta har EU-kommissionen kommit med ett förslag på en EU-gemensam lagstiftning för att kunna hantera detta bättre.

– Internationellt ser man väldigt allvarligt på detta och att det behövs ett gemensamt förhållningssätt internationellt för att kunna hantera dessa tips. Det behövs också tekniska lösningar för att vi ska kunna bli effektivare i att upptäcka och förhindra dessa brott och detta är något som det arbetas med internationellt, inte minst i EU, säger Tobias Bergkvist.

Polisens utbildningsmaterial om vad som är brottsligt att dela på nätet - Delbart