Sök
Stäng Meny

Kommentar till Högsta domstolens dom om upploppet i Sveaparken

Den 14 mars meddelade Högsta domstolen sin dom kopplat till upploppet i Sveaparken under långfredagen 2022.

Två män som tidigt kom att dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet, till följd av upploppet i Sveaparken under långfredagen förra året, överklagade både till hovrätt men också till Högsta domstolen. Den prövning som nu gjorts ska fungera som prejudicerande, det vill säga vägledande.

- Att det fastställs att det verkligen handlar om grovt sabotage mot blåljusverksamhet tycker jag är positivt, säger Emelie Bodegrim som är kommenderingschef inom Polismyndigheten.

Ännu mer fokus på individ framöver

I domen resoneras det om att ”gruppen som sådan har haft visst uppsåt” vid ett våldsamt upplopp medan det kollektiva uppsåtet inte är avgörande när det handlar om grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Istället riktas fokus i bedömningen på ”individens gärningar och uppsåt”.

- Det här perspektivet gör att ”samförståndet och det gemensamma ansvaret” som tidigare domar, från tingsrätt och hovrätt, bland annat grundar sig på gör att man även landar i en straffsänkning för dessa två individer, konstaterar Emelie Bodegrim. 

Individ ett fick 6 år i tingsrätt, 5,6 år i hovrätt och landar i 3 år och 3 månader efter Högsta domstolens besked idag. Individ två fick 5 år i både tingsrätt och hovrätt men landade i 3 år nu efter Högsta domstolens dom. Straffskalan går från två år till arton, de här hamnar alltså strax över minimistraffet.

- Såklart kan vi inte annat än fråga oss vad vi som poliser faktiskt ska behöva utstå för att man ska tillämpa den högre delen av straffskalan. Våra medarbetare som var i Sveaparken under upploppet behövde uppleva något som närmast liknade en krigszon medan de försvarade vår demokrati. Men domen ger oss vägledning i vad som blir viktigast för oss framöver i den fortsatta utredningen, för det är faktiskt där vi är just nu. Vi är långt ifrån klara och arbetar dagligen aktivt tillsammans med åklagare i detta, understryker Emelie Bodegrim.

Kontakt

Emelie Bodegrim, kommenderingschef Polismyndigheten: 010-567 26 11.