Kör försiktigt i påsktrafiken!

Påsken som är en av årets stora trafikhelger står för dörren. Du som ska ut och resa, ta del av polisens tips om hur du kan bidra till att öka trafiksäkerheten!

Passerar du E4 norr om Gävle tänk på att det råder omkörningsförbud för att minska risken för trafikolyckor.

Risken för olyckor på vägarna ökar när många ger sig ut i påsktrafiken. Det är därför viktigt att vi tillsammans hjälps åt för en säkrare trafik genom att aldrig köra påverkad och anpassa hastigheten efter de omständigheter som råder till exempel halka, trängsel och dålig sikt. Trafiksäkerhetsarbetet bygger på nollvisionen d.v.s. att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

– Under påsken kan trafikanter få räkna med köer, trängsel och ofrivilliga stopp på vägsträckor som är trafikintensiva. För att undvika stress så ta höjd för att resan kan ta längre tid. Tänk också på att visa hänsyn, vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska kunna genomföra sin resa på ett tryggt och säkert sätt, säger Henrik Wexell, tf. gruppchef på Trafiksektionen, polisregion Mitt.

Omkörningsförbud på E4 norr om Gävle

E4 mellan Gävle och Tönnebro är just en vägsträcka där det är ett mycket hårt tryck under påsken, eftersom resenärer passerar här till och från fjällen. För att öka trafiksäkerheten och få bättre flyt i trafiken på sträckan råder därför omkörningsförbud.

– Risken för olyckor minskar om alla håller sig i samma körfält. Omkörningsförbudet är därför en åtgärd som vi har använt i flera år för att öka trafiksäkerheten. Vi har sett att det har gett positiva effekter och bidragit till att minska antalet allvarliga trafikolyckor. Jag upplever att de flesta resenärerna respekterar förbudet och på sätt också tar ansvar för sin egen och andras säkerhet, säger Henrik Wexell, tf. gruppchef på Trafiksektionen, polisregion Mitt.

Omkörningsförbud på sträckan Gävle – Tönnebro gäller följande tider:

  • för norrgående trafik, onsdag 5 april kl.13-22.
  • för norrgående trafik, skärtorsdag 6 april kl.13-22.
  • för södergående trafik, påskdagen 9 april kl.13-22.
  • för södergående trafik, annandag påsk 10 april kl.13-22.
     

Omkörningsförbudet kan komma att avslutas tidigare på kvällarna om trafiken minskar.

Tips för en säkrare resa

• Anpassa hastigheten till väglaget och håll avstånd

• Håll hastighetsbegränsningarna

• Ta god tid på dig, ta raster och undvik att köra trött

• Se till att alla i bilen har bälten

• Lasta säkert