God, polisiär, lokal förankring lönar sig vid brott

I början av februari -23 fick polisen i Dalarna information om att det hade skett ett grovt brott i Ludvika. En förundersökning gällande människorov blev inledd och ansvariga för utredningen, på polisen, blev personal på enheten för grova brott i Dalarna.

I nära anslutning till att brottet skedde blev flera personer frihetsberövade som misstänkta för människorov. Det gjordes väldigt bra inledande utredningsåtgärder av polisen i Ludvika vilket lade en stabil grund till det fortsatta arbetet.

I inledningen av en förundersökning är det ofta väldigt mycket information att hantera och i det här ärendet var det många inblandade personer vilket gjorde att det kändes lite svårt att få grepp om vad som hade hänt.

-Tack vare engagerad personal klarnade bilden allt mer, säger Fredrik som jobbar på enheten för grova brott.

Han säger vidare att det var väldigt mycket värt att få låna in personal från Ludvika i utredningen.

-Det var en stor framgångsfaktor att kunna få information från personal som hade bra koll på de personer som var inblandade i utredningen, säger Fredrik.

Med hjälp av den lokala kännedomen om personerna fick utredarna snabbt koll på vilka personerna var, vem eller vilka som kände varandra sedan tidigare och varför brottet hade skett.

-Kollegorna i Ludvika genomförde också viktiga utredningsåtgärder så som dörrknackningar, förhör av vittnen och avspärrningar. Detta hade inte kunnat bli genomfört så snabbt om det inte hade funnits en lokalkännedom hos den utredande personalen, säger Fredrik.

I dagsläget är det sex personer som är häktade i ärendet och under utredningens gång har ytterligare brottsmisstankar kommit till mot de här personerna.

-Polisarbetet är, och måste vara, ett lagarbete och tack vare detta lagarbete ser utredningen i skrivande stund bra ut och målet är att de misstänkta i slutändan kan lagföras för de brott som de är misstänkta för, avslutar Fredrik.