Man häktad misstänkt för att ha våldtagit kvinnor i prostitution

En man som misstänks ha våldtagit och rånat kvinnor som befinner sig i prostitution har häktats. Brotten upptäcktes i samband med att polisen arbetade med uppsökande samtal.

Polisen i region Stockholm arbetar regelbundet uppsökande bland personer som befinner sig i prostitution.

Många kvinnor som befinner sig i prostitution kommer från andra länder i Europa och från till exempel Sydamerika och Afrika. Kvinnorna annonseras via så kallade eskortsidor och det är genom dessa som polisen kommer i kontakt med dem.

– Att arbeta förtroendeskapande gentemot personer som befinner sig i prostitution är viktigt. Det är en utsatt grupp som oftast saknar förtroende för myndigheter och polis och sällan vågar berätta om sin utsatthet för brott. Många av de här personerna är utsatta för ett fruktansvärt utnyttjade på flera sätt, säger Linda Törngren, chef för människohandelssektionen hos polisen i region Stockholm.

Vid ett samtal framkom att en misstänkt våldtäkt skett

Vid ett av dessa uppsökande samtal berättade en kvinna att hon hade utsatts för både våldtäkt och ett rån. Hon beskrev tillvägagångsättet utförligt.

Människohandelssektionen hos polisen i region Stockholm arbetade vidare i ärendet och det visade sig under utredningen att ytterligare en kvinna som befinner sig i prostitution varit utsatt för liknande brott av en man med liknande signalement. Ytterligare en tredje kvinna hade dessutom fått besök av en man med liknande signalement men anat att något var fel och valt att inte släppa in mannen.

– Då kvinnor i prostitution är särskilt utsatta brottsoffer, och att vi möjligtvis hade en serieförbrytare som riktat in sig mot kvinnor i prostitution, så kände vi att det var mycket angeläget att bryta hans brottsbana, säger Linda Törngren.

Ett flertal utredningsinsatser sattes in och en misstänkt man kunde gripas och han häktades den 24 februari på sannolika skäl som misstänkt för två fall av grova våldtäkter samt försök till rån.

– De uppsökande samtalen och det förtroendeskapande arbetet gentemot denna utsatta grupp är viktiga, personer i prostitution utsätts ofta för brott och väljer sällan att gå till polisen. I detta ärende har nu hela kedjan med socialtjänst med mera kopplats in för att kvinnorna ska få det stöd som finns att få, säger Linda Törngren.