Insats mot narkotika i fjällnära krogmiljö

Under torsdagen förra veckan, den 24/3-23, genomförde personal från Lokalpolisområde Mora och personal från Lokalpolisområde Södra Vätterbygden en insats mot narkotikabruk på flera krogar i Sälenfjällen.

Anledningen till att det gjordes en gemensam insats handlar framförallt om att personalen skulle lära sig av varandra.

-Personalen från Södra Vätterbygden är specialiserade på arbetet mot narkotika i krogmiljö och personalen från Dalarna, som medverkade i insatsen, är specialister på arbetet mot brottslighet på skidorter i fjällmiljö, säger Niklas Fredriksson, operativ samordnare i lokalpolisområde Mora.

Under insatsen arbetade personalen främst i civila kläder för att smälta in bättre och under kvällen startade man sju ärenden gällande bruk av narkotika och/eller innehav av narkotika.

-Vi har tidigare under vintersäsongen haft en insats i Sälen där vi arbetade både synligt och dolt mot problematiken. Resultatet den gången blev 14 lagförda, för narkotikabrott genom eget bruk och/eller innehav, under två dagar, säger Niklas.

Målet med insatserna är att arbetet i krogmiljön ska ge en positiv effekt på den lokala problembilden i form av minskad narkotikaanvändning- och narkotikatillgång i krogmiljö samt bidra till att individer, främst ungdomar och unga vuxna, i minskad grad ska lockas till att använda och hantera narkotika.  

-Ett annat mål är att begränsa kriminella aktörers inkomstkälla genom att minska efterfrågan på narkotika, säger Niklas Fredriksson

Den här typen av insatser är inte en sällanhändelse utan det kommer att genomföras kontroller regelbundet för att, om möjligt, minska flödet av narkotika i krogmiljö och för att få eventuella brukare av narkotika att söka hjälp för att avbryta sitt missbruk.

-Vi kommer att fortsätta med liknande insatser i hela lokalpolisområdet eftersom att vi har narkotikaproblematik på krogarna även i våra tätorter. Denna problematik arbetar vi hårt med året runt, säger Niklas.

-Vi har, och har haft, personal som förstärker i Stockholm och de tar med sig många kunskaper därifrån men vi har märkt att andra lokalpolisområden även är intresserade av hur vi jobbar, framförallt i fjällmiljön, avslutar Niklas Fredriksson.