Nationell operation mot den organiserade brottsligheten

Polismyndigheten arbetar i en pågående samordnad nationell operation mot det grova våldet och den organiserade brottsligheten - arbetet sker på nationell, regional och internationell nivå.

Under de senaste månaderna har det skett en allvarlig våldsutveckling i region Stockholm, intensiteten har ökat markant i flera av de konflikter som finns mellan kriminella nätverk i Stockholmsområdet. Problembilden är dessutom starkt kopplad till nätverk i hela Sverige, och även internationell, därför kraftsamlar Polismyndigheten i hela landet för att komma åt och lagföra de kriminella.

– Den organiserade grova brottsligheten har nått en omfattning vi tidigare inte sett, och vi ser att det finns kopplingar mellan kriminella i de olika polisregionerna. Hela svensk polis arbetar därför offensivt och gemensamt, tillsammans med andra myndigheter inom Sverige, men även med andra länders myndigheter, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Inom insatsen arbetar polisen inriktat mot de personer som har en stark påverkan på brottsligheten, det vill säga de aktörer högre upp hierarkin som lägger ut uppdrag, och som sedan utförs av andra längre ner i hierarkin.

– Vi arbetar med full kraft i alla polisregioner för att lagföra dessa individer, genom att använda alla metoder vi har tillgång till, vi arbetar också parallellt med att komma åt deras ekonomi, då brottsvinsterna ofta är drivande i konflikterna, säger Hampus Nygårds, biträdande chef Noa.

Inom insatsen pågår även ett arbete med att främja avhopp från kriminalitet, och motverka tillväxten till kriminella nätverk.

Polisregion Stockholm får förstärkning från hela landets polisregioner sedan en tid tillbaka, genom den regionala särskilda händelsen Frank, och det ger resultat - bland annat har flera  personer häktats och stora mängder vapen, narkotika, sprängmedel och kontakter tagits i beslag.

– Vi fortsätter att arbeta brett med att förhindra ytterligare grova våldsbrott, som sprängningar och skjutningar, och det är ett ansträngt läge, det är därför en styrka att vi arbetar med det här gemensamt, säger Hanna Paradis, kommenderingschef i polisregion Stockholm.