Ny utbildning på deltid till polis

Två poliser tittar på ett körkort

Bild: Polisen

Just nu finns det möjlighet för dig som vill bli polis att studera på deltid och distans. Utbildningen är en pilot och ges bara för ett fåtal lokalpolisområden.

Du som vill arbeta i lokalpolisområde Eskilstuna eller Katrineholm kan just nu söka till den nya deltidspolisutbildningen, kallad DPU. Den nya utbildningen passar för dig som vill ha möjlighet att både kunna arbeta och studera på deltid under studietiden.

Efter 2,5 års studier (på 75-80%) samt sex månaders godkänd aspirantutbildning anställs du som polisassistent, med 6 månaders provanställning.

– Detta är ett unikt tillfälle för till exempel dig som småbarnsförälder som alltid drömt om polisyrket, men tidigare inte haft möjlighet till studier. Nu har du alla möjligheter! Anmäl intresse redan idag. Nu har du möjlighet att studera och bo kvar i din hemort, säger Libbie Oxelblad, attrahera- och tillväxtsamordnare i polisområde Södermanland.

Exklusivt för utvalda orter - UNIKT TILLFÄLLE!

Deltidspolisutbildningen ges bara för ett fåtal lokalpolisområden i glesbygd dit Polismyndigheten vill attrahera nya poliser. Polisutbildningen på deltid är en pilot. Är utbildningen av intresse är det denna omgång du ska söka och inte skjuta upp din ansökan. Det är oklart om utbildningen på deltid kommer att ges vid fler tillfällen. Ansökningsprocessen inleds med en intresseanmälan och blir du utvald så välkomnas du till de ordinarie testerna på Plikt- och prövningsverket för polisutbildningen.  

Polisutbildning på deltid

 • Deltidspolisutbildningen är en pilot som görs i regionerna Bergslagen, Mitt och Öst. 
 • Utbildningen är en grundutbildning till polis och vänder sig till den som inte kan studera på heltid. Utbildningens form bygger på att deltagaren kan studera och arbeta parallellt, varför studietakten blir något lägre och därmed tar 2,5 år att genomföra.
 • Närstudier sker på Polishögskolan i Umeå 4-5 veckor per termin. Boende och resor får studenten själv stå för under närstudieveckorna. Studierna är CSN-berättigade. 
 • Utbildningsmålen är detsamma som för polisprogrammet. Delkurserna motsvarar det som ges på polisprogrammet och leder till samma polisexamen.
 • Efter avslutade och godkända studier samt godkänd aspirantutbildning anställs deltagaren som polisassistent i det sökta lokalpolisområdet, med 6 månaders provanställning.
 • Övriga krav är desamma som för ordinarie polisutbildning. Det här gäller för att komma in på polisutbildningen.
 • Utbildningsstart januari 2024.

Så gör du en intresseanmälan till utbildningen

Mejla senast 25 april tillvaxt.sodermanland@polisen.se

Uppgifter som behöver finnas med i anmälan:

Ämnesrad: DPU i polisområde Södermanland

 • Namn:
 • Personnummer:
 • Adress:
 • Mobilnummer:
 • Mejladress:
 • Region: Region Öst
 • Lokalpolisområde: LPO Eskilstuna eller LPO Katrineholm