Nya medborgarlöften: Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs

Madelaine Jakobsson (Nordmalings kommun), Christina Lidström, (Bjurholms kommun), Hans Lindberg (Umeå kommun), Michael Rystedt (lokalpolisområde Umeå), Anna Frej (Vännäs kommun), Petra Andersin (Robertsfors kommun) och Mathias Haglund (Vindelns kommun) i samband med tecknandet av nya medborgarlöften i respektive kommun.

Madelaine Jakobsson (Nordmalings kommun), Christina Lidström, (Bjurholms kommun), Hans Lindberg (Umeå kommun), Michael Rystedt (lokalpolisområde Umeå), Anna Frej (Vännäs kommun), Petra Andersin (Robertsfors kommun) och Mathias Haglund (Vindelns kommun) i samband med tecknandet av nya medborgarlöften i respektive kommun. Bild: Umeå kommun

Polisen har nu tecknat nya medborgarlöften med Umeå, Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Vännäs kommun.

I slutet av förra veckan samlades representanter för alla kommuner i lokalpolisområde Umeå för att tillsammans med polisen underteckna sina medborgarlöften som för Umeå gäller åren 2023–2024 och för övriga kommuner 2023–2025.

Alla kommuner skriver under egna löften

Alla kommuner i vårt närområde har sedan många år tillbaka haft medborgarlöften tillsammans med polisen. I år är dock första året som Bjurholms kommun, Nordmalings kommun, Robertsfors kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun och Umeå kommun träffats och tagit ett gemensamt grepp vid tecknande av medborgarlöften med Polismyndigheten. Medborgarlöftena i respektive kommun baseras på områden som polisen tillsammans med kommunen ser som prioriterade utifrån lokal lägesbild. Prioriteringen har gjorts genom bland annat dialoger med medborgare och egna medarbetare samt resultat från olika undersökningar, till exempel trygghetsenkäter.

Vad är medborgarlöften?

Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Medborgarlöften och lokalsamverkan

Samverkansöverenskommelse

Utöver medborgarlöften så har polisen och kommunen även en samverkansöverenskommelse. I den regleras förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Kontaktpersoner

Lokalpolisområde Umeå
Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef
Telefon: 010-568 22 53
E-post: michael.rystedt@polisen.se

Bjurholms kommun
Christina Lidström, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-304 53 87
E-post: christina.lidstrom@bjurholm.se

Nordmalings kommun
Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-290 74 01
E-post: madelaine.jakobsson@nordmaling.se

Robertsfors kommun
Petra Andersin, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0934-141 16
E-post: petra.andersin@robertsfors.se

Umeå kommun
Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 090-16 12 01
E-post: hans.lindberg@umea.se

Vindelns kommun
Sara Larsson, folkhälsosamordnare och minoritetssamordnare
Telefon: 0933-141 42
E-post: sara.larsson2@vindeln.se

Vännäs kommun
Anneli Eriksson, handläggare/verksamhetsutvecklare
Telefon: 0935-141 05
E-post: anneli.eriksson@vannas.se

Relaterade sidor

Bjurholm – medborgarlöften
Nordmaling – medborgarlöften
Robertsfors – medborgarlöften
Umeå – medborgarlöften
Vindeln – medborgarlöften
Vännäs – medborgarlöften