Nytt medborgarlöfte i Sorsele

På bilden ses kommunchef Mats Engman, t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg och kommunstyrelsens ordförande Kjell Öjeryd underteckna de nya medborgarlöftena i Sorsele kommun.

På bilden ses kommunchef Mats Engman, t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg och kommunstyrelsens ordförande Kjell Öjeryd underteckna de nya medborgarlöftena i Sorsele kommun. Bild: Sorsele kommun

I går tecknades det nya medborgarlöftet i Sorsele. I fokus 2023–2024 står bland annat förebyggande arbete för ökad trygghet i trafiken, ökad kunskap kring bedrägerier och stölder samt ungas alkoholvanor.

Underlaget som det nya medborgarlöftet baseras på har polisen och kommunen har tagit fram genom bland annat dialoger med medborgare och egna medarbetare. Till exempel så är resultatet från den årliga trygghetsenkäten en del i detta underlag.

I går skrev t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg, kommunchef Mats Engman och kommunstyrelsens ordförande Kjell Öjeryd under på att:

  • Polis och kommun ska verka för att öka tryggheten i trafiken i Sorsele kommun.
  • Polis och kommun ska verka för att öka kunskap kring bedrägerier och säkerhet på nätet.
  • Polis och kommun ska verka för att öka trygghet och kunskap kring tillgrepp och inbrott.
  • Polis och kommun ska genom samverkan arbeta aktivt för att alkoholdebuten inte sker före 18 års ålder.
  • Kommunen ska verka för att öka tryggheten vid angivna platser.

Samtidigt som det nya medborgarlöftet undertecknades även en samverkansöverenskommelse som ska gälla fram till och med 2026. I denna anges vilka förutsättningar som gäller för samverkan mellan lokalpolisområde södra Lappland och Sorsele kommun samt åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Sorsele – medborgarlöften

Vad är medborgarlöften?

Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Medborgarlöften och lokalsamverkan

Samverkansöverenskommelse

Utöver medborgarlöften så har polisen och kommunen även en samverkansöverenskommelse. I den regleras förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.